Historia dzielnicy Regielowiec - Mikołów

Regielowiec dzielnica Mikołowa. Zabudowania byłego folwarku były kulisami wojny obronnej we wrześniu 1939 roku i stanowiły część stanowisk obronnych pozycji wyrskiej.

Źródło: www.wikipedia.pl