Ważne adresy i telefony Mikołów

Telefony alarmowe  
Pogotowie ratunkowe

999
32 226 21 00

Straż pożarna

998
32 326 23 14

Policja 997
32 737 72 55
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 226 27 42
Pogotowie ciepłownicze 993
32 226 21 36
Pogotowie energetyczne 991
32 226 21 31
Pogotowie wod.-kan. 994
32 226 21 05
Straż Miejska 986
32 324 85 55

 

Instytucje  
UM - Urząd Miasta 32 324 85 00
Starostwo powiatowe 32 324 81 00
US - Urząd Skarbowy 32 324 61 00
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 324 84 51
PUP - Powiatowy Urząd Pracy 32 224 11 39
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32 324 26 60
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 326 04 30
Sąd Rejonowy 32 784 62 00
Prokuratura Rejonowa 32 218 08 00