Katalog firm

dodaj firmę

USC - Urząd Stanu Cywilnego Mikołów

Adres i telefon

ul. Karola Miarki 15
43-190 Mikołów
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 14:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie znajduje się przy ul. Karola Miarki 15 w tzw. Białym Domku.
 
Kierownikiem USC w Mikołowie jest Renata Szajner-Pieczyrak.
 
Zadania:
 • Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób w rejestrze stanu cywilnego.
 • Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, czynności materialno-technicznych.
 • Przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w kodeksie rodzinnym opiekuńczym.
 • Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, dokonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.
 • Wydawanie decyzji o zmianie imienia, nazwiska.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz potwierdzających uznanie dziecka.
 • Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty lub zmiany płci, aktualizowanie danych w rejestrze PESEL.
 • Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
 • Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL.
 • Organizowanie uroczystości z okazji nadania medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" i innych jubileuszy małżeńskich.

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • Wszystko załatwione w odpowiednim terminie. Nie musiałem długo czekać.

Napisali o nas

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.