Historia dzielnicy Jamna - Mikołów

Jamna – dzielnica Mikołowa, jedno z pięciu sołectw na obszarze miejskim Mikołowa, przy drodze wojewódzkiej nr 81.

Niegdyś w Jamnej mieścił się Zakład Naprawczy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (następnie KZK GOP), zlikwidowany w połowie lat 90. XX wieku.

Źródło: www.wikipedia.pl