Starostwo Powiatu Mikołowskiego Mikołów

Adres i telefon

ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 8:00 - 18:00
 • Wtorek: 8:00 - 15:00
 • Środa: 8:00 - 15:00
 • Czwartek: 8:00 - 15:00
 • Piątek: 8:00 - 15:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Starostwo Powiatu Mikołowskiego

Starostwo Powiatowe znajduje się w Mikołowie i obejmuje swoim zasięgiem miasta Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze oraz gminy: Ornontowice i Wyry. Starostą powiatowym jest Mirosław Duży, a wicestarostą Tadeusz Marszolik. Na Starostwo Powiatowe składają się komórki organizacyjne:

Informacja Ogólna (biuro podawcze) (32) 32-48-100 100
Sekretariat (32) 32-48-102 102
Biuro Rady (32) 32-48-107 107
Skarbnik (32) 32-48-130 130
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 15:00) (32) 32-48-142 142
Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów i transport (32) 32-48-124 124
Wydział Komunikacji i Transportu – prawo jazdy (32) 32-48-124 124
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zamawianie i odbiór map (32) 32-48-121 121
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – koordynacja sieci uzbrojenia (32) 32-48-212 212
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – wypis z rejestru gruntów, mapy (32) 32-48-121 121
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej (32) 32-48-240 240
SEKRETARIAT: Starosta – Wicestarosta – Sekretarz
Mirosław Duży (Starosta) (32) 32-48-102 102
Tadeusz Marszolik (Wicestarosta) (32) 32-48-102 102
Grażyna Nazar (Etatowy członek Zarządu Powiatu) (32) 32-48-102 102
Łukasz Ryguła  (Sekretarz powiatu) (32) 32-48-113 113
Monika Pitlok (32) 32-48-102 102
Monika Magiera (32) 32-48-103 103
Anna Hetmańska-Krosny (32) 32-48-104 104
ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ
Anna Wierzbica (32) 32-48-105 105
Renata Cybulska (32) 32-48-105 105
Piotr Rusiński (32)32-48-105 105
ZESPÓŁ D/S MEDIÓW I INFORMACJI
Edward Dawidowski (32) 32-48-171 171
Arkadiusz Loska (32) 32-48-176 176
Bogusław Jastrzębski (32)32-48-174 174
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Krystyna Banach (Naczelnik) (32) 32-48-116 116
transport
Anna Krekora – Górniok ( Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-114 114
prawa jazdy
Bożena Szal (32) 32-48-163 163
Dorota Oksiak (32) 32-48-117 117
     
Małgorzata Szymańska (32) 32-48-117 117
Wiesława Kubiak (32) 32-48-122 122
Aleksandra Piesiur-Karwat (32) 32-48-117 117
Weronika Banach (32) 32-48-117 117
Małgorzata Drewniok (32) 32-48-124 124
SALA OBSŁUGI (32) 32-48-124 124
rejestracja pojazdów
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA (32) 32-48-120 120
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA (32) 32-48-115 115
FAX (32) 32-48-118 118
Katarzyna Bańczyk (32) 32-48-120 120
Aleksandra Kraka (32) 32-48-120 120
Magdalena Jarek (32) 32-48-120 120
Izabela Szczepan (32) 32-48-120 120
Paulina Grzesica (32) 32-48-120 120
Joanna Kobielarz (32) 32-48-120 120
Dominika Kawalec (32) 32-48-120 120
Agnieszka Jaromin    
Barbara Hajduk (32) 32-48-120 120
Karolina Pastor (32) 32-48-120 120
Agnieszka Hanslik-Małecka (32) 32-48-120 120
Magdalena Stencel (32) 32-48-120 120
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU    
Andrzej Hantszel (Naczelnik) (32) 32-48-200 200
Justyna Pomykoł (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-201 201
BIURO MAPY NUMERYCZNEJ I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ    
Grzegorz Spychalski – (Kierownik) (32) 32-48-202 202
Danuta Bogdan (32) 32-48-205 205
Małgorzata Mendecka (32) 32-48-202 202
Marzena Fuchs (32) 32-48-205 205
Rachela Baron (32) 32-48-205 205
Patrycja Warzecha (32) 32-48-205 205
BIURO OBSŁUGI DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNO – GEODEZYJNEJ I KATASTRU    
Marcin Sitko (Kierownik) (32) 32-48-207 207
Urszula Blaski ( obsługa geodetów ) (32) 32-48-214 214
Bogdan Rąpała (32) 32-48-209 209
Daria Fexer (32) 32-48-214 214
Adrian Niewiadomski (32) 32-48-214 214
Grzegorz Krzystolik – Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu (32) 32-48-212 112
Karina Smółka (32) 32-48-213 213
Krystyna Wolny ( obsługa geodetów) (32) 32-48-214 214
BIURO KATASTRU NIERUCHOMOŚCI    
Bożena Flasza (32) 32-48-215 215
Dagmara Lempart ( sala obsługi  wypisy, mapa zasadnicza i ewidencyjna) (32) 32-48-121 121
Iwona Marciniak( sala obsługi  wypisy, mapa zasadnicza i ewidencyjna) (32) 32-48-121 121
     
Małgorzata Więcek – Jamka (32) 32-48-219 219
Anna Młynarczyk (32) 32-48-219 219
Hanna Natanek (32) 32-48-219 219
Katarzyna Korczyk (32) 32-48-119 119
Sabina Kopiec (32) 32-48-119  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ
Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) (32) 32-48-240 240
Alfred Grzywocz (Zastępca Naczelnika) (32)32-48-242 242
Anna Wieczorek (32) 32-48-241 241
Alina Bieniek (32) 32-48-244 244
Marek Muszer (32) 32-48-241 241
Michalina Kornas-Szmajduch (32) 32-48-248 248
     
Aleksandra Maicher (32) 32-48-243 243
Marek Czembor (32) 32-48-245 245
Aleksandra Kasza (32) 32-48-247 247
Katarzyna Makowska (32) 32-48-248 248
Barbara Czech (32) 32-48-246 246
Katarzyna Rogoż – Kowalska (32) 32-48-249 249
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Grażyna Sarnes (Naczelnik) (32) 32-48-250 250
Beata Motyssek (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-264 264
Sylwia Przechrzta (32) 32-48-257 257
Janusz Granek (32) 32-48-253 253
Urszula Kapis (32) 32-48-254 254
Urszula Frysz (32) 32-48-254 254
Barbara Nyczka (32) 32-48-255 255
Iwona Gasz (32) 32-48-256 256
Karina Tytko (32) 32-48-236 236
Natalia Brząkalik (32) 32-48-256 256
Anna Wita (32) 32-48-255 255
Agnieszka Jamrozy (32) 32-48-255 255
Patrycja Bachul (32) 32-48-257 257
Witold Konsek (32) 32-48-253 253

Daniel Szmajduch

(32) 32-48-261 261
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA    
Teresa Macioszek (Naczelnik) (32) 32-48-266 266
Joanna Krajewska (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-267 267
Agata Kiecka (32) 32-48-268 268
Liliana Wojaczek (32) 32-48-268 268
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) (32) 32-48-269 269
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Agnieszka Karpeta (32) 32-48-142 142
WYDZIAŁ INFORMATYKI
Krystian Nyczka (Naczelnik) (32) 32-48-150 150
Grzegorz Jarzyna (32) 32-48-152 152
Piotr Kosiarski (32) 32-48-152 152
Artur Matysiak (32) 32-48-153 153
Arkadiusz Zok (32) 32-48-153 153
Szymon Sojka (32) 32-48-153 153
Mateusz Dulemba (32) 32-48-153 153
BIURO RADY
Barbara Pepke – Przewodnicząca Rady (32) 32-48-109 109
Aleksandra Stolarz (Kierownik) (32) 32-48-107 107
Marlena Metelska (32) 32-48-107 107
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Iwona Zając (Naczelnik) (32) 32-48-140 140
Jarosław Konowski (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-180 180
Aleksandra Kopczyńska (32) 32-48-148 148
Ewa Widera (32) 32-48-138 138
Sabina Hybiorz (32) 32-48-138 138
Grażyna Grzywocz (32) 32-48-144 144
Beata Świerczyna – Bara (32) 32-48-211 211
Wiktor Z. Kucharczyk (32) 32-48-145 145
Dominika Spek (32) 32-48-145 145
Piotr Lehmann (32) 32-48-100 100
Lidia Fudala (32) 32-48-211 211
Katarzyna Dyngosz (32) 32-48-180 180
Tomasz Urban (32) 32-48-225 225
Andrzej Smolorz (32) 32-48-148 148
Paulina Bendkowska (32) 32-48-100 100
BIURO d/s PRACOWNICZYCH
Barbara Karasińska – Kierownik Biura (32) 32-48-160 160
Anna Rocznik (32) 32-48-161 161
Halina Tabacka (32) 32-48-162 162
Daria Bugiel (32) 32-48-161 161
WYDZIAŁ  ROZWOJU ZDROWIA I PROMOCJI
Aleksandra Łataś-Makuch (Naczelnik) (32) 32-48-17o 170
     
Magdalena Locke (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-175 175
Joanna Siarkowska (32) 32-48-173 173
Joanna Krzyżowska (32) 32-48-173 173
     
Alicja Lisiecka (32) 32-48-175 175
AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ    
Janina Szejka (32) 32-48-155 155
Anna Poczontek (32) 32-48-159 159
POWIATOWY UNIWERSYTET III WIEKU    
Maria Beczała (32) 32-48-291 291
Celina Bubała (32) 32-48-291 291
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW    
Danuta Bywalec (Skarbnik) (32) 32-48-130 130
 Joanna Żogała  (Główna Księgowa) (32) 32-48-131 131
Alicja Dyjas (32) 32-48-132 132
Agnieszka Sierny (32) 32-48-133 133
Aleksandra Żogała (32) 32-48-134 134
Monika Lupa (32) 32-48-135 135
Renata Pięknik (32) 32-48-135 135
Katarzyna Wawrzynek (32) 32-48-109 109
Anna Piontek (32) 32-48-132 132
Mariola Czenczek (Zastępca Głównego Księgowego) (32) 32-48-133 133
Anna Cejny (32) 32-48-134 134
FAX (32) 32-48-171 410
Lucyna Krzyżowska (32) 32-48-146 146
Małgorzata Pająk (32) 32-48-146 146
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Iwona Smorz (Naczelnik) (32) 32-48-166 166
Bożena Kopańska (32) 32-48-167 167
Sonia Pacha (32) 32-48-167 167
Krystyna Kupczyk (32) 32-48-168 168
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Wiesław Kawala (Naczelnik) (32) 32-48-158 158
Bartłomiej Depta (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-154 154
Piotr Oltman (32) 32-48-156 156
Bartosz Botor (32) 32-48-156 156
INSPEKTOR DS. BHP
Daria Bugiel (32) 32-48-161  
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Sebastian Dziuban (32) 32-48-299 299
SPECJALISTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rafał Kwapuliński (32) 32-48-297                530246353 297
SPECJALISTA DS. POLITYKI SENIORALNEJ
Sabina Grzywok (32) 32-48-298      530305195 298

 

Galeria

Polecenia i opinie (1)

Dodaj opinię
 • wszytsko ok. polecam

Napisali o nas

 •  
 •  

  Śląski Związek Gmin i Powiatów

  16 stycznia w Ornontowicach na swym pierwszym w tym roku spotkaniu zebrał się konwent burmistrzów i wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

 •  
 •  

  Powiaty przeciw Janosikowemu

  Jedenaście powiatów założyło 9 października do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie niezgodności z Konstytucją przepisów o "Janosikowym".

 •  

  Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego

  Rok szkolny 2014-2015 postanowiłam dedykować szkolnictwu zawodowemu bowiem jest to ta dziedzina edukacji, którą trzeba podnieść, aczkolwiek jako Ślązaczka wiem, że nasz region szkolnictwem zawodowym stoi-mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska.

123następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.