Historia dzielnicy Goj - Mikołów

Dzielnica Mikołowa przy drodze krajowej nr. 44

Przez dzielnicę przebiega szlak turystyczny: Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej. Trasa: Katowice – Mikołów- Goj- Mokre – Chudów

Znajduje się tam również grób zbiorowy wojenny więźniów nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau - zagajnik przy ulicy Różanej.

Źródło: www.wikipedia.pl