Historia dzielnicy Mokre - Mikołów

MokreMokre (niem. Mokrau) dzielnica Mikołowa, sołectwo na obszarze miejskim Mikołowa. W latach 1973-1975 miejscowość była siedzibą gminy Mokre. W miejscowości znajduje się tablica upamiętniająca Bohaterskich Obrońców Ojczyzny w 1939 roku. W dzielnicy znajduje się szkoła, przedszkole, kościół, boisko piłkarskie i budynek straży pożarnej.Kiedyś wydobywano tu wapień i dolomit.

Teren pagórkowaty, porośnięty lasami. Wiosną kwitnie tu dużo fiołków stąd nazwa pobliskiego wzgórza - Fiołkowa Góra. Na terenie sołectwa utworzono strefę Śląskiego Ogrodu Botanicznego. W przeszłości Mokre, jako samodzielna miejscowość, posiadała stację kolejową, którą wraz z częścią terytorium przyłączono do Łazisk Górnych w latach 50. i 70. XX wieku.

Przez dzielnicę przebiega szlak turystyczny: Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej. Trasa: Katowice Mikołów - Goj - Mokre - Chudów.

Źródło: www.wikipedia.pl