Wiadomości z Mikołowa

"Będę bliski zwykłym sprawom Mieszkańców". A. Zawiszowski

 • Dodano: 2018-10-18 10:15

Dziś trzecia odsłona naszego cyklu rozmów z kandydatami na burmistrza Mikołowa w nadchodzącej kadencji 2018-2023. Tym razem, na pytania, które stworzyliśmy z naszymi Czytelnikami odpowiada kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Adam Zawiszowski. Wywiady z Ireną Radomską, kandydatką KWW Skuteczni i Stanisławem Piechulą, kandydatem KWW Razem Dla Mikołowa możecie przeczytać TU i TU.

Redakcja mojmikolow.pl: Co było dobrego, a co złego w obecnej kadencji władz samorządowych?

Adam Zawiszowski: Pozytywna jest poprawa zewnętrznego wyglądu i komfortu zamieszkiwania niektórych budynków gminnych i tych należących do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. Termomodernizację poprzedziła jednak żmudna, złożona i, co ważne, niewidoczna na zewnątrz praca nad regulacją spraw formalnych, zwłaszcza dotyczących gruntów, w niektórych wspólnotach mieszkaniowych, wykonana w poprzednich kadencjach. Umożliwia ona między innymi prawidłowe rozliczenie obecnych inwestycji.

Minusem był, moim zdaniem, brak harmonijnej współpracy Burmistrza z Radą Miejską Mikołowa.

R: Jakie są największe wyzwania stojące przed miastem w najbliższych latach?

AZ: To budowa mieszkań komunalnych z wykorzystaniem możliwości, jakie daje rządowy Program „Mieszkanie plus”. Tworzenie warunków, dzięki którym młodzi ludzie zostaną zachęceni do pozostania w naszym Mieście. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Zdecydowana poprawa stanu dróg lokalnych.

R: Jakie są najsilniejsze strony Mikołowa, a jakie najsłabsze?

AZ: Silną stroną Mikołowa są prężnie działające organizacje pozarządowe, mobilizujące grupy mieszkańców do aktywności w bardzo różnorodnych dziedzinach na rzecz społeczności Miasta. Słabą stroną natomiast, tutaj powtórzę, jest niezaspokojenie, od wielu lat, potrzeb mieszkaniowych, zwłaszcza osób młodych.

R: Jak ocenia Pan poziom bezpieczeństwa w mieście?

AZ: Poziom bezpieczeństwa w Mikołowie z pewnością może być lepszy. Potrzebna jest dobra, systematyczna współpraca z policją oraz nowa organizacja Straży Miejskiej tak, aby strażnicy byli jeszcze bardziej dostępni dla Mieszkańców, również w godzinach nocnych.

R: Problem smogu – jak sobie z nim poradzić?

AZ: Bardzo dobrym rozwiązaniem jest promowanie wśród Mieszkańców rządowego Programu „Czyste powietrze”. Pomoc w załatwianiu formalności związanych z udziałem w tym programie powinna być dostępna w Mikołowie, w punkcie konsultacyjnym, który zostanie utworzony w tym celu.

R: Jak powinna być kształtowana polityka senioralna w mieście?

AZ: Przede wszystkim poprzez ciągłe wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, ułatwianie im bieżącej pracy również poprzez pomoc finansową oraz stwarzanie im odpowiednich warunków lokalowych.

R: Jak wspierać sport w mieście?

AZ: Oprócz udziału finansowego w utrzymaniu obiektów sportowych potrzebna jest także współorganizacja imprez sportowych oraz kontynuowanie zasad systemowego podejścia do finansowania klubów sportowych.

R: Jak wspierać przedsiębiorców?

AZ: Dobrym i, jak sądzę, oczekiwanym rozwiązaniem byłaby bieżąca pomoc dla przedsiębiorców, głównie tych małych i średnich, w załatwianiu różnych spraw formalnych, zwłaszcza prowadzonych w Urzędzie Miasta. Ważne staje się skrócenie do niezbędnego minimum czasu ich załatwiania, jak również udostępnianie i systematyzowanie wiedzy, przede wszystkim z zakresu prawa, niezbędnej w realizowaniu różnorodnej działalności gospodarczej. Ma to prowadzić do wytworzenia przekonania, że samorząd dba o rozwój przedsiębiorczości, propozycje przedsiębiorców są wysłuchiwane i brane pod uwagę.

R: Jak ocenia Pan poziom szkolnictwa w Mikołowie i rozwój edukacji w wymiarze lokalnym?

AZ: Poziom szkolnictwa i edukacji to niewątpliwe atuty naszego Miasta. Rozwój jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza w sołectwach i dzielnicy Kamionka, wymaga jednak rozbudowy i tworzenia oświatowej bazy lokalowej. To zadanie pilne.

R: Mikołów pięknieje – zgadza się Pan z tą tezą? Jak poprawić infrastrukturę drogową i wspomóc rozwój urbanistyczny miasta?

AZ: Zgadzam się z tezą, iż Mikołów pięknieje. Dzieje się tak od wielu lat. To również zasługa Mieszkańców. Dbałość o wygląd Miasta to jednak zadanie, które wymaga wysiłku na co dzień i nie kończy się na wybudowaniu obiektu, który przydaje mu uroku. Wiele trudu, w tym nakładów finansowych, wymaga utrzymanie obiektów, które już powstały.

Planowanie i budowa infrastruktury drogowej powinny być skoordynowane z rozwojem urbanistycznym, we współpracy z inwestorami. Poprawie stanu dróg będzie służyć pozyskiwanie środków finansowych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Rząd przygotował środki finansowe, po które trzeba sięgnąć przy współpracy z parlamentarzystami.

R: Czy Mikołów to dobre miasto na spędzenie wolnego czasu?

AZ: Mikołów od wielu lat zyskuje jako dobre miejsce do spędzania czasu wolnego. Sprzyjają temu budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także propozycje kulturalne. Miejscem bardzo atrakcyjnym przez większą część roku jest teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego, który także proponuje bogatą ofertę imprez. Duże znaczenie dla zagospodarowania wolnego czasu Mieszkańców ma aktywność organizacji pozarządowych, którą trzeba jeszcze bardziej doceniać.

R: Jak poprawić sytuację służby zdrowia w mieście?

AZ: Za prowadzenie służby zdrowia odpowiada w głównej mierze samorząd powiatowy. Jednakże poprawa stanu służby zdrowia to również troska samorządu Mikołowa poprzez udział w pozyskiwaniu rządowych środków finansowych dla mikołowskich szpitali.

R: Jakie – Pana zdaniem – są największe oczekiwania Mieszkańców wobec przyszłych władz samorządowych?

AZ: Przychylne traktowanie wszelkich spraw dotyczących Mieszkańców i przez nich zgłaszanych. Podchodzenie do propozycji i oczekiwań Mieszkańców z uwagą i zainteresowaniem.  Konstruktywna współpraca burmistrza z radnymi Rady Miejskiej Mikołowa.

R: Dlaczego Pan kandyduje?

AZ: Nie jestem osobą nową w mikołowskim samorządzie. Zdecydowałem się na powrót do aktywnego udziału w życiu mojego rodzinnego Miasta po to, by móc o wiele szerzej i pełniej wykorzystać nabyte uprzednio doświadczenia i umiejętności. Uważam, iż dzięki temu o wiele skuteczniej i lepiej dla Mieszkańców będę mógł wykonywać zadania stawiane przed burmistrzem.

R: Jakie są trzy najważniejsze punkty Pana programu wyborczego?

AZ: Po pierwsze, intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego i dbałość o gospodarowanie obecnym zasobem mieszkaniowym Mikołowa, po drugie pilny rozwój bazy oświatowej, zwłaszcza w sołectwach i dzielnicy Kamionka, po trzecie budowa Miejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową.

R: Pytanie o koleżanki i kolegów z listy wyborczej – jaka jest największa zaleta zespołu z Pana listy?

AZ: Osoby kandydujące z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości są bardzo związane ze swoimi środowiskami lokalnymi i mają potrzebę pracy na rzecz tych środowisk. Dobrze znają oczekiwania Mieszkańców i potrafią zabiegać o ich realizację.

R: Dlaczego mieszkańcy powinni oddać głos właśnie na Pana? Jaka jest Pana przewaga nad konkurencją?

AZ: Dysponuję wiedzą praktyczną, a także teoretyczną o sprawach, którymi zajmuje się samorząd gminny oraz o bieżącym funkcjonowaniu Miasta. Wiedza ta, nabyta w trakcie dwóch kadencji pełnienia funkcji zastępcy burmistrza Mikołowa, z pewnością będzie procentować dla Mieszkańców o wiele szybciej. Gwarantuję spokojną współpracę ze wszystkimi, którzy mogą przyczynić się do rozwoju Mikołowa. Zawsze starałem się łączyć, a nie dzielić.

R: Oddajemy Panu głos. Co chciałby Pan przekazać naszym Czytelnikom?

AZ: Jako zastępca burmistrza starałem się być dostępny oraz bliski zwykłych, niejednokrotnie bardzo indywidualnych i osobistych spraw Mieszkańców naszego Miasta. Będę taki również w przyszłości. Proponuję powrót do pięknej koncepcji służby publicznej – urzędnicy miejscy są dla Obywateli Mikołowa, nie zaś odwrotnie!

Komentarze (5)    dodaj »

 • Klara

  Naprawdę to zart jeszcze nic nie zrobil dla miasta i zapewne nie zrobi!

 • koloratka

  Niech mnie nie rozśmiesza. Gość nie ma o niczym zielonego pojęcia. Starał się o stanowisko Prezesa MSM Mikołow, nie znając Statutu Spodzielni /konkretnie nie był członkiem Spółdzielni/.

 • Ziut

  Gańba

 • Ziut

  Gańba

 • Mieszkaniec

  Matko Jedyna nie ma mowy..... 2 kadencje na stanowisku Wiceburmistrza, do którego zadań należała m.in. gospodarka mieszkaniowa i sprawy społeczne, efekty mamy do dzisiaj, nie wymagają one komentarza bo te dwie dziedziny leżały ... Szybsze załatwianie spraw? Chyba Pan żartuje... Z całym szacunkiem dla Pana, ale mówię Pana kandydaturze ZDECYDOWANIE NIE!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również