Wiadomości z Mikołowa

"Mikołów pięknieje. To było jedno z moich marzeń" S.Piechula

 • Dodano: 2018-10-17 08:30, aktualizacja: 2018-10-18 10:30

Dziś druga odsłona naszego cyklu rozmów z kandydatami na burmistrza Mikołowa w nadchodzącej kadencji 2018-2023. Tym razem, na pytania, które stworzyliśmy z naszymi Czytelnikami odpowiada kandydat KWW Razem dla Mikołowa i włodarz naszego miasta, Stanisław Piechula. Wywiad z Ireną Radomską, kandydatką KWW Skuteczni możecie przeczytać TU.

Redakcja mojmikolow.pl: Co było dobrego, a co złego w obecnej kadencji władz samorządowych?

Stanisław Piechula: Jestem zachwycony tym, jak nasz Mikołów staje się miastem aktywności społecznej. Dzięki polityce otwartości i szerokiej dostępności informacyjnej Mieszkańcy zdecydowanie więcej wiedzą o swoim Mikołowie. Zatem stały kontakt z Mieszkańcami i ich zaangażowanie to największa pozytywna zmiana w Mikołowie. Następne to stale rosnąca ilość realizowanych inwestycji, pomysłów i inicjatyw, a w nich początek zmiany estetyki Mikołowa. Miasto staje się kwitnące i coraz ładniejsze. Trzymając się tych pozytywnych kierunków, nie traćmy czasu na nieznaczące minusy.

R: Jakie są największe wyzwania stojące przed miastem w najbliższych latach?

SP: To przede wszystkim stabilne finanse, rozpoczęte oraz planowane inwestycje, które chcemy zrealizować w kolejnej kadencji. Przed nami wiele ważnych zadań związanych m.in. z dalszą termomodernizacją zasobu mieszkaniowego, budową nowych przedszkoli, rozbudową szkół, realizacją centrum przesiadkowego, dokończeniem zmiany planów zagospodarowania przestrzennego całego miasta, gigantyczną potrzebą remontu dróg, wieloma innymi propozycjami i oczekiwaniami Mieszkańców, po to, by w Mikołowie żyło się lepiej.

R: Jakie są najsilniejsze strony Mikołowa, a jakie najsłabsze?

SP: Udało się nam ustabilizować budżet gminy, więc spokojnie możemy patrzeć w przyszłość i planować rozwój Mikołowa oraz realizować nasze plany rozsądnymi rozważnymi krokami. Niestety odziedziczone maksymalne zadłużenie miasta oraz wysokie dopłaty do wody i ścieków wynikające z wybudowania kosztownej kanalizacji, są garbem finansowym, który będzie nam długo ciążył. Silną stroną jest to, że jesteśmy miastem zamożnym i finansowo stabilnym, jednak zadłużonym i z mocno rozkręconymi obciążeniami, co ogranicza nasze możliwości inwestycyjne przy wielu potrzebach, które musimy jako gmina zapewnić.

R: Jak ocenia Pan poziom bezpieczeństwa w mieście?

SP: W statystykach policyjnych Mikołów należy do 10 proc. najbezpieczniejszych miast w Polsce. Zawsze można prowadzić działania, by bezpieczeństwo Mieszkańców poprawiać. Dlatego rozpoczęliśmy program „Bezpieczne przejście” z naciskiem na przejścia wokół szkół, rozwijamy monitoring, dofinansowujemy policję, by było więcej patroli, stawiamy na rozwój i współpracę straży miejskiej z policją, kładziemy nacisk na szkolenia i edukację w zakresie bezpieczeństwa.

R: Problem smogu – jak sobie z nim poradzić?

SP: W ten temat angażujemy się poprzez: dofinansowanie wymiany pieców i ogniw fotowoltaicznych, termomodernizujemy zasoby mieszkaniowe i wymieniamy piece na centralne ogrzewanie. Stawiamy także na edukację i kontrolę kopcących domostw. Wprowadziliśmy system czujników stale monitorujących czystość powietrza i ostrzegamy, gdy normy są przekraczane. Postawiliśmy na transport niskoemisyjny, rozpoczynając budowę dużego centrum przesiadkowego. Organizujemy szkolenia, wykłady, dla szkół i przedszkoli tematyczne konkursy i przedstawienia. Rozwijamy zielony Mikołów, sadząc coraz więcej drzew i dbając o zieleń.

R: Jak powinna być kształtowana polityka senioralna w mieście?

SP: Dokładnie tak, jak to rozpoczęliśmy. Aktywizacja Seniorów oraz pomoc i wsparcie głównie poprzez współpracę z organizacjami. Jeżeli uda się wygrać wybory – w pierwszej kolejności chciałbym wraz z Radą Seniorów i środowiskami senioralnymi stworzyć Strategię Polityki Senioralnej na całą kadencję. Ważnym punktem na mapie Mikołowa powinien stać się Dzienny Dom Pomocy, który wymaga remontu i poszerzenia oferty dla Seniorów, chcemy także w najbliższym czasie stworzyć miejsce spotkań Seniorów - Klub Seniora. Ponadto ważnym punktem jest wychodzenie do seniorów mieszkających w sołectwach i rozbudowanie oferty zajęć oraz aktywności, z których będzie można skorzystać w każdym sołectwie.

R: Jak wspierać sport w mieście?

SP: Mikołów od dawna sportem stoi, jest mocno wspierany i rozwija się coraz intensywniej. Gmina corocznie zwiększa finanse przeznaczane na sport, a budżet na ten cel przekracza już 7 mln zł. Utrzymywane są obiekty sportowe. Powstają nowoczesne wielofunkcyjne boiska (Bujaków, Reta, w planach Mokre), kolejne boiska przy klubach sportowych (Mokre, Bujaków), a potrzeb w tym zakresie jest jeszcze co niemiara. Kluby sportowe i sekcje, których powstaje coraz więcej, są wspierane przez gminę. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji świetnie organizuje i stymuluje rozwój sportu w Mikołowie.

R: Jak wspierać przedsiębiorców?

SP: Niestety w czasie globalizacji i otwarcia rynków świata przyszedł trudny czas wielu przedsiębiorców. Możliwości gminy są w tym zakresie niewielkie i ograniczone, a w większości zależą od rządu i polityki państwa. Lokalnie i w miarę możliwości staramy się jak najlepiej współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami i na kolejną kadencję planujemy zintensyfikować te działania.

R: Jak ocenia Pan poziom szkolnictwa w Mikołowie i rozwój edukacji w wymiarze lokalnym?

SP: Przeprowadziliśmy audyt całej mikołowskiej edukacji i okazało się, że nasze szkoły i przedszkola znajdują się w 10 proc. najlepiej prowadzonych w kraju. Jest to też największa pozycja budżetowa i nie szczędzimy na ten cel środków – ponad 63 miliony w tym roku. Mikołów ma być miastem, w którym się dobrze mieszka, a dzieci muszą mieć zapewnioną edukację na najwyższym poziomie. Mocno namieszała reforma edukacji, likwidując gimnazja i przesuwając dwa roczniki do już przepełnionych szkół w sołectwach i dzielnicy. Dlatego musieliśmy postawić na ich rozbudowę oraz przesunięcie części zajęć sportowych na pływalnię i obiekty sportowe poza szkołami. Planujemy rozbudowę i budowę kolejnych szkół i przedszkoli.

R:  Mikołów pięknieje - zgadza się Pan z tą tezą? Jak poprawić infrastrukturę drogową i wspomóc rozwój urbanistyczny miasta?

SP: To było jedno z moich marzeń o Mikołowie. Czyste, estetyczne, zielone miasto, którym zachwycają się goście, a mieszkańcy są dumni. I w taką stronę się zmienia. Drogi to nasza pięta achillesowa. Mamy 80 km dróg, w tym 40 km dróg gruntowych. Mikołów stale się rozbudowuje i dróg przybywa. Planujemy nowe drogi, a obecne stale remontujemy lub naprawiamy, jednak potrzeby w tym zakresie wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe miasta. Mocno zabiegamy o remonty dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Nasza komórka urbanistyczna stale nadzoruje i planuje układy drogowe w nowych zasiedlanych częściach Mikołowa. Odtworzyliśmy w planach mikołowską obwodnicę, która przy tak rozbudowującym się mieście będzie w przyszłości bardzo potrzebna.

R: Czy Mikołów to dobre miasto na spędzenie wolnego czasu?

SP: W tej kadencji nastąpiło niesamowite wzmożenie aktywności kulturalnej. Liczba propozycji spędzenia wolnego czasu jest tak ogromna i prowadzona przez wszystkie instytucje z takim rozmachem, że nie ma możliwości czasowych, by w nich wszystkich wziąć udział. Z braku wolnych terminów weekendy kulturalne i sportowe zaczęły się już rozpoczynać od czwartku i każdy może znaleźć dla siebie coś interesującego. Zapraszam na moją stronę FB oraz kalendarz.mikolow.eu, na której stale publikujemy wydarzenia dotyczące miasta.

R: Jak poprawić sytuację służby zdrowia w mieście?

SP: Pytanie właściwie nie do burmistrza, a starosty powiatowego, który jest właścicielem szpitala i przychodni, czyli Centrum Zdrowia w Mikołowie. Trzeba jednak stwierdzić, że to temat nawet nie dla powiatu, a przede wszystkim dla rządu. Mikołowska służba zdrowia – jak na posiadane możliwości funkcjonuje dobrze – brakuje jej przede wszystkim właściwych i systemowych reform, które powinien w Polsce przeprowadzić rząd, by cała służba zdrowia działała lepiej.

R: Jak Pan myśli, jakie są największe oczekiwania mieszkańców wobec przyszłych władz samorządowych?

SP: Jestem przekonany, że kontynuacji pozytywnych zmian, które w Mikołowie zapoczątkowaliśmy. Dobrego wzajemnego kontaktu i wspólnego rozwijania naszego pięknego miasta wraz z sołectwami. Natomiast szczegółowych, konkretnych potrzeb i oczekiwań są setki, a w 90 proc. są to głownie potrzeby oparte o budżet, więc bardzo ważne jest to, by przy dobrym wzajemnym kontakcie i zrozumieniu rozwijać nasz Mikołów w sposób zrównoważony.

R: Dlaczego Pan kandyduje?

SP: Gdyż chcę kontynuować to, co rozpocząłem, a także zrealizować wiele innych pomysłów swoich i mieszkańców, które dobrze poznałem. Chcę, by było to coraz wspanialsze miejsce. Mikołów to miasto, w którym się urodziłem i mieszkam. Zawsze miałem pomysły i marzenia jak je rozwijać, a teraz mam szansę je realizować we współpracy z Mieszkańcami. Wiele się też nauczyłem i wraz z zespołem wielu współpracowników i osób zaangażowanych jesteśmy w pełnym pędzie, nie można tego impetu i energii zmarnować.

R: Jakie są trzy najważniejsze punkty Pana programu wyborczego?

SP: Po pierwsze – kontynuacja pozytywnych zmian, po drugie – razem rozwijajmy i zarządzajmy naszym miastem, po trzecie – burmistrz dostępny, otwarty i konkretny.

R: Pytanie o koleżanki i kolegów z listy wyborczej – jaka jest największa zaleta zespołu z Pana listy?

SP: To także osoby zaangażowane i chcące zadbać o swoje otoczenie oraz wesprzeć mnie w zarządzaniu miastem. Dobrze współpracujący burmistrz i radni to szansa na jeszcze większy sukces. Wiele z nich to osoby, które już zaczęły angażować się w realizowane tematy i chciałyby mieć możliwość na ich jeszcze lepsze wdrażanie, jak np. kandydaci działający w Radzie Osób z Niepełnosprawnościami, o których reprezentację Rada Miejska powinna wreszcie się poszerzyć.

R: Dlaczego mieszkańcy powinni oddać głos właśnie na Pana?  Jaka jest Pana przewaga nad konkurencją?

SP: Jestem dostępny, otwarty i konkretny, co jest bardzo ważne dla Mieszkańców, by był dobry kontakt pomiędzy burmistrzem i Mieszkańcami. Już zarządzam miastem i nie muszę się tego dopiero uczyć, więc bez przestojów poprowadzę dalej to, co zostało rozpoczęte i zaplanowane na kolejne lata. Mam dobry kontakt i znam innych włodarzy, z którymi współpracuję w Metropolii, z korzyścią dla Mikołowa. Znam potrzeby Mikołowa i już je z Mieszkańcami realizuję, mam też wiele kolejnych pomysłów na nasze miasto, które energicznie ruszyło w przyszłość.

R: Oddajemy Panu  głos. Co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?

SP: Przede wszystkim podziękować za cztery lata dobrej współpracy i życzyć nam kolejnych udanych lat dla Mikołowa. Wszelkie zrealizowane działania to ogromna praca zespołowa, dlatego dziękuję wszystkim, którzy ze mną na co dzień współpracowali, wspomagali, angażowali się i wykazywali inicjatywy na przeróżnych płaszczyznach, doradzali i podpowiadali, czasem krytykowali i zwracali uwagę nawet na drobne szczegóły i konieczne zmiany do przeprowadzenia.

Dziękuję tym, którzy utrzymywali ze mną stały kontakt biorąc udział w dyskusjach na spotkaniach i w Internecie. Dziękuję mieszkańcom, którzy swoją aktywnością i oddaniem działając społecznie, dbając o nasze bezpieczeństwo, o rozwój kulturalny, sportowy, społeczny, budują wspaniały Mikołów – miasto na miarę nowych możliwości.

Komentarze (8)    dodaj »

 • koloratka

  W stu procentach zrealizował Pan swoje marzenia, za co mieszkańcy są Panu wdzięczni. Życzę kontynuacji w następnej kadencji.

 • Adam

  Piechula,to dobry chłopina.

 • Morda jeża

  Kraść, rabować, malwersować i łapówki chętnie przyjmować

 • olo

  Dla niektórych korzystne, można skorzystać z pomocy sekretarki w relaksie w pracy i jeszcze wciskać ludziom ciemnotę że dzięki temu jest się wydajniejszym s pracy lol

 • wolik

  panie burmistrzu , proszę nie siedzieć w czasie pracy na fb i Twitterze 24h , tylko pracować jak się powinno !!!!!!

 • Ela

  Mikołów dzięki obecnemu Burmistrzowi staje się coraz piękniejszym miastem. Piękne skwerki, zadbany i wreszcie dobrze oświetlony park, termomodernizacje bloków, dużo by wymieniać. To miasto naprawdę ruszyło energicznie w przyszłość!

 • xxx

  Proszę zobaczyć brudne ulice, zaniedbane chodniki i trawniki terenów miejskich nawet w bliskiej odległości od ścisłego centrum. Proszę przejść się Pszczyńską, Konstytucji 3 Maja, Żwirki i Wigury czy też Podleską i ocenić "piękne trawniki" z pokrzywami, brudne chodniki, zatoczki, ulice. Kiedyś tak nie było...

 • Ania

  Obyśmy kontynuowali to, co dobre.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również