Wiadomości z Mikołowa

Oświata głównym tematem sesja Rady Miasta Mikołów w kwietniu

 • Dodano: 2019-04-18 08:15, aktualizacja: 2019-04-28 21:02

Oświata i strajk nauczycieli, zagospodarowanie przestrzenne terenu w Bujakowie, Krzyże Zasług - te i wiele innych tematów podjęto podczas sesji Rady Miasta Mikołów w kwietniu.

Oświata i strajk nauczycieli głównym tematem sesji RM

Głównym tematem posiedzenia była oświata w mieście. Wszyscy obecni otrzymali sprawozdania przygotowane specjalnie na tę okazję przez dyrektora Centrum Usług Wspólnych Marcina Guza, naczelnik wydziału oświaty Jarosławę Bizoń i dyrektor Żłobka Miejskiego Kornelię Młyńską.

Z informacji podanych przez burmistrza Mikołowa wynika, że do strajku nauczycieli przystąpiło 80 procent nauczycieli, lecz nic nie zakłóciło toku egzaminów gimnazjalnych i testów ósmoklasistów. Protest najbardziej odbija się na pracy przedszkoli. Radna Stanisława Hajduk-Bies podziękowała pracownikom komisji egzaminacyjnych, dzięki którym testy doszły do skutku. 

Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przekazała również treść pisma prezes ZNP w Mikołowie Heleny Obajtek. Od strajku odstąpiły w tym tygodniu przedszkola nr 4 i 6.

Sesja Rady Miasta Mikołów – uchwały w kwietniu

Radni przegłosowali uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia skorygowanego załącznika nr 1 Uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019;
 • zmian w tegorocznym budżecie i zwiększenia budżetu Mikołowa o 2 604 073,32 złotych
 • korekty wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 5 tys. złotych na zadania promocyjno-informacyjne w ramach wdrażania Podstrategii Promocji J-ednolitej S-trategii T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 2 880 złotych na wyjazd na zieloną szkołę dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2;
 • zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 • przeznaczenia do zbycia nieruchomości – Rynek 13;
 • przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie (plany dotyczą planów budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mokrem i umożliwienia w przyszłości rozbudowy samej placówki);
 • określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamionka na 16 czerwca 2019 roku i określenia liczby radnych na 21 osób, a nie 15, tak jak przyjęto wcześniej.

Odrzucono natomiast projekt sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej w Bujakowie (w okolicy ma powstać inwestycja mieszkaniowa, chodziło o przekształcenie działek rolnych pod zabudowę).

Informacje przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa

Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przekazała informację o negatywnej opinii komisji heraldycznej w sprawie nowego herbu Mikołowa, która sugeruje jego zmianę. 

Do zmiany personalnej doszło również w klubach radnych. Należąca dotychczas do ugrupowania Stanisława Piechuli, Razem dla Mikołowa, radna Martyna Centkowska-Strzelczyk przeszła do Obywatelskiego Komitetu Samorządowego. Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała również o wpłynięciu pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym przypomniano o mijającej w tym roku kadencji ławników.

Radni otrzymali także zaproszenie na wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Wojciecha 28 kwietnia, na tę niedzielę przypada odpust w Bazylice św. Wojciecha.

Krzyże Zasług dla mikołowian

Zarządzeniem prezydenta RP, Andrzeja Dudy kilkoro mikołowian otrzymało Krzyż Zasługi. Otrzymali je:

 • za działalność na rzecz społeczności lokalnej
  • Genowefa Jakubowska-Fijałkowska – złoty;
  • Mariusz Dmetrecki – srebrny
  • Iwona Spychała-Długosz – brązowy 
 • za rozwój bibliotekarstwa – Bożena Holeczek – srebrny
 • za działalność na rzecz rozwoju sportu – Wojciech Tkacz – srebrny

Interpelacje radnych i wolne głosy

Radni Mikołowa złożyli szereg interpelacji podczas kwietniowej sesji RM. Były to:

 • wniosek o interwencję w sprawie wywozu odpadów wielkogabarytowych z okolic Mokrego i Bujakowa, stworzenie nowej zieleni przy stacji transformatorowej w parku w Mokrem, remont ul. Podgórnej i porządek na ścieżce od wapienników do Śląskiego Ogrodu Botanicznego (radna Ewa Chmielorz);
 • prośba o kontrolę miejskich placów zabaw (radny Jarosław Sworzeń); 
 • wniosek o rozstrzygnięcie problemów z uzyskaniem miejsca w Miejskim Żłobku (radna Anna Chrapek-Budacz);
 • wniosek o naprawę ul. Malinowej i koszenie trawy wzdłuż DK44 na odcinku w Borowej Wsi (radny Krzysztof Żur);
 • protest w sprawie wykonanej w niedzielę 7 kwietnia podcinki drzew na ul. Żwirki i Wigury i wobec dużej przycinki drzew na os. Mickiewicza (radna Stanisława Hajduk-Bies);
 • prośba o doraźną naprawę nawierzchni ulic na os. Mickiewicza (wiceprzewodniczący RM Michał Rupik).

Na koniec obrad przewodnicząca Rady Miejskiej, Katarzyna Syryjczyk-Słomska złożyła obecnym i mieszkańcom Mikołowa życzenia świąteczne.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również