Wiadomości z Mikołowa

Mikołów: Majowa sesja Rady Miasta za nami

 • Dodano: 2019-05-22 15:45

Młodzieżowa Rada Gminy, sprawozdania z działalności MOPS, Śląskiego Ogrodu Botanicznego i parku golfowego, ustalenie zasad nowej edycji Budżetu Obywatelskiego – to i wiele innych tematów zostało podjętych podczas sesji Rady Miasta Mikołów 21 maja.

W Mikołowie powstanie Młodzieżowa Rada Gminy?

Od prezentacji założeń takiego pomysłu rozpoczęła się 21 maja sesja Rady Miasta. Jak tłumaczyła radnym i publiczności przewodnicząca RM, Katarzyna Syryjczyk-Słomska celem stworzenia Rady złożonej z uczniów mikołowskich szkół jest nauka funkcjonowania samorządu w praktyce, angażowanie młodych ludzi w działalność na rzecz lokalnej społeczności we wszystkich sferach życia. Wiceburmistrz Mateusz Handel wyraził nadzieję, że w ten sposób uda się miastu zbliżyć do środowiska młodych ludzi i lepiej poznać ich potrzeby.

Aktywnie działające na rzecz młodych członkinie samorządu szkolnego SP nr 3: Maja Filarska, Julia Wójcik i Weronika Kosińska pojawiły się na sesji, by zachęcić do realizacji projektu. Aby powołać Młodzieżową Radę Gminy potrzeba statutu, w którym zawarte zostaną zasady jej funkcjonowania, zakres kompetencji i działań, który później – w formie projektu uchwały – zostanie przedłożony miejskim radnym.

Głównym tematem sesji sprawozdania z działalności ŚOB, Golf Parku i MOPS

Gośćmi specjalnymi majowej sesji Rady Miasta byli dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego, dr Paweł Kojs, prezydent klubu Golf Park Mikołów Bogdan Uliasz i kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każda z instytucji miała obowiązek złożenia sprawozdań z działalności w 2018 roku, a kierownik MOPS przedstawiła dodatkowo działania w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017-2019, realizację zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok i ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Mikołów. 

Sesja Rady Miasta Mikołów - uchwały

Radni przegłosowali uchwały dotyczące:

 • dokonania zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030
 • wyemitowania obligacji komunalnych w celu spłaty wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań
 • ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na 2020 rok
 • przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pokoju i na Gniotku
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie na lata 2019–2024
 • ustalenia maksymalnej wysokości opłat w Żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka
 • określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy 
 • stworzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Radni podjęli również apel do polskiego rządu o stworzenie skutecznego planu działań dotyczącego walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Informacje Przewodniczącej Rady Miasta Mikołów

Wybory do Rady Dzielnicy Kamionka nie odbędą się – tym stwierdzeniem Przewodnicząca Rady Miasta, Katarzyna Syryjczyk-Słomska zakończyła przygotowania do przeprowadzenia głosowania, planowanego na 16 czerwca. Okazuje się, że do Rady zostało zgłoszonych dokładnie 21 osób, czyli tyle, ile – zgodnie z uchwałą RM – ma ona liczyć. Tym samym, wszyscy kandydaci otrzymają mandaty.

Przewodnicząca poinformowała również o wpłynięciu do RM pisma Przewodniczącej Rady Powiatu dotyczącym skierowania przez RPM do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad apelu o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na DK81 w dzielnicy Kamionka.

Z RIO wpłynęły dwa pisma – jedno dotyczące wszczęcia postępowania dotyczące uchwały podjętej w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, a także drugie dotyczące pozytywnego zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej RM w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Mikołowa za 2018 rok.

Interpelacje, pytania, wolne wnioski

Przewodnicząca RM w okresie międzysesyjnym wnioskowała o wymianę oświetlenia przy ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Pokoju do trasy szybkiego ruchu. Radna Grażyna Ostafin wystosowała apel w sprawie wydłużenie czasu działania Dziennego Domu Opieki, czynnego w tej chwili do godziny 15.00. 

Radna Stanisława Hajduk-Bies zaalarmowała radnych o przypadkach sprzedaży przedmiotów kwalifikujących się jako broń na comiesięcznym Jarmarku Staroci. O montaż kamery monitoringu przy ul. Kościuszki, gdzie odnotowuje się przypadki nielegalnego składowania odpadów poprosił radny Krzysztof Jakubiec, a radna Aneta Esnekier wystosowała zaproszenie na imprezę integracyjną na nowym boisku przy ul Zielonej, która odbędzie się 25 maja. Radna Agnieszka Fiola zaprosiła na organizowany w Bujakowie Dzień Dziecka.

Komentarze (1)    dodaj »

 • Jolanta B.

  Gratulacje dla golfistów za wspaniały kawałek nowego Mikołowa! Brawo dla Pana Uliasza. Z takiego Mikołowa jesteśmy dumni i możemy się nim chwalić.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również