Wiadomości z Mikołowa

Od pomysłu do przemysłu - konkurs na prace B+R

  • Dodano: 2018-09-03 10:00

Zmienione zasady dające możliwość realizacji przedsięwzięć od przeprowadzenia badań do ich wdrożenia, dwie rundy naboru oraz ponad 128 mln złotych – to najistotniejsze zmiany, jakie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wprowadziło w najnowszym naborze w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Do firm działających w naszym regionie może trafić podczas pierwszej rundy ponad 85 mln złotych, natomiast w drugiej 42 mln.
„Konkurs na prace badawczo-rozwojowe to znakomita okazja zarówno dla wynalazców, jak i przedsiębiorców na realizację dobrych pomysłów. Kreując gospodarkę województwa śląskiego, kładziemy nacisk na innowacyjność i nowoczesne technologie, jednak najważniejsze, by te koncepcje były wdrażane i wcielane w życie. To ogromna szansa dla gospodarki regionu, by być konkurencyjnym na rynkach krajowych i europejskich” – powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Konkurs różni się od poprzednich pod wieloma względami, z których większość stanowią ułatwienia i nowe możliwości dla sektora MŚP.

W toku prowadzonych negocjacji naszego programu udało się wprowadzić w II typie projektu także prace wdrożeniowe. Dlaczego to takie ważne? Przedsiębiorcy, którzy realizowali prace badawczo-rozwojowe, po ich zakończeniu mieli obowiązek ich komercjalizacji na własny koszt. Zasady były jasno określone – przekazujemy dofinansowanie w konkretnym celu, wyniki badań musiały służyć rozwojowi naszej gospodarki. W najnowszym konkursie wprowadzamy możliwość dofinansowania właśnie tego komponentu wdrożeniowego. Od pomysłu do przemysłu – to prosta droga, żeby najpierw przeprowadzić badania i następnie w ramach tego samego projektu sfinansować  wprowadzenie ich wyników na rynek  – wyjaśnia Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie komponentu wdrożeniowego oznacza w praktyce np. możliwość zakupu nowej linii technologicznej bądź specjalnego oprogramowania dla skomercjalizowania prototypu, który powstał w wyniku przeprowadzonych badań. Przedsiębiorca może zakupić środki trwałe i wartości niematerialno-prawne, które są niezbędne do wprowadzenia na rynek efektów prac B+R.

Dwie rundy wydłużające termin na składanie wniosków aplikacyjnych to duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęta do tego, by zainteresować się tematem badań. Po raz kolejny można realizować projekt w partnerstwie w formie konsorcjum z jednostką naukową, co zajmuje więcej czasu, zatem podział na dwie tury to dodatkowa szansa na zawiązanie współpracy ze światem nauki.

Warto zaznaczyć, że w poprzednim konkursie, gdzie dopuszczono realizację w ramach konsorcjum, pojawiły się takie projekty, co jest dobrą prognozą na przyszłość. Firmy dostrzegają potrzebę sięgania po potencjał i know-how pracowników naukowych. Nie wszystkich stać i nie każdy ma potrzebę tworzenia swojego zaplecza czy działu B+R. W takim wypadku konsorcjum jest dobrym rozwiązaniem – dodaje Bartosz Rozpondek.

Tak długi, bo trwający aż do 15 stycznia 2019 roku nabór to wyjątkowa okazja, by dobrze przygotować swoje przedsięwzięcie. Prowadzenie prac B+R jest obarczone ryzykiem niepowodzenia, dlatego ważne jest, aby każdy element zakładanego do realizacji projektu został doprecyzowany  – zarówno rzeczowo, jak i finansowo. Dwie rundy to więcej czasu na odpowiednie przygotowanie dokumentów. W przypadku, gdy w pierwszej turze projekt zostanie oceniony negatywnie, jest możliwość dokonania odpowiednich korekt i złożenie poprawionego wniosku w drugim naborze. Przedsiębiorca może złożyć  więcej niż jeden wniosek, nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach pierwszego typu projektu fundusze przeznaczone są na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej. To oznacza, że pieniądze otrzymają firmy, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac B+R. Drugi typ projektu daje tym razem szersze możliwości – przedsiębiorcy mogą sfinansować badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe; dodatkowo będzie można także uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy – koszty kwalifikowalne prowadzące do wdrożenia prac B+R. Należy podkreślić, że mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo ubiegające się o fundusze musi prowadzić działalność na terenie naszego regionu, a zakupiona w projekcie infrastruktura powinna służyć prowadzeniu badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego. Obecnie jest ich pięć: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka i przemysły wschodzące. Wartość dofinansowania w konkursie wynosi 25-100% kosztów kwalifikowalnych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju przeprowadzanych prac. Beneficjent może uzyskać dodatkową premię w wysokości 15% (jednak nie więcej niż do 80% kosztów), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz czy bezpłatnego lub otwartego oprogramowania. Na 100% dofinansowania mogą liczyć uczelnie wyższe wchodzące w skład konsorcjum. Podniesiona została w tym rozdaniu także maksymalna kwota dofinansowania – w obu typach projektu wynosi 10 mln złotych, co umożliwi wsparcie przedsięwzięć wymagających większych nakładów finansowych.

Pierwsza runda odbędzie się w terminie 28.09-14.11.2018, druga 14.11.2018-15.01.2019. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Konkursy. We wrześniu ŚCP będzie organizować spotkania informacyjne w subregionach, dotyczące nowego naboru.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również