Katalog firm

dodaj firmę

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mikołów

Adres i telefon

ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 14:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie jest samorządową jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz zadań związanych z realizacją zaliczki alimentacyjnej, a także prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Pracą ośrodka kieruje kierownik Aleksandra Stolarska, która zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, do których należą m.in.:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie: zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, tzw. becikowego, itp.
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • dożywianie dzieci,
 • stypendia szkolne,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy

 

MOPS Mikołów dzieli się działy i sekcje, których wykaz znajduje się poniżej:
 

Sekretariat

 

Punkt kancelaryjny

 

Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Pokój nr 1

Pokój nr 5

Zespół ds. Świadczeń Alimentacyjnych

Pokój nr 3

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

 

Pracownicy socjalni:

Pokój nr 103

Pokój nr 104

Pokój nr 105

 

Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pokój nr 8 

Pokój nr 9

 

Zespół Funduszy Zewnętrznych

Pokój nr 9a

 

Zespół ds. Procedury Niebieskiej Karty

Pokój nr 108

 

ASYSTENCI RODZINY  Pokój nr 110

 

Zespół ds. Świadczeń Pomocy Środowiskowej, Stypendia

Pokój nr 109

 

Karta Dużej Rodziny

Pokój nr 107

 

Dział księgowości

Pokój nr 101

Główna księgowa

Dział księgowości

 

Zespół ds. Organizacji i Spraw Pracowniczych

 

Stanowisko ds. obsługi informatyczno – technicznej i analityki

Pokój 111

 

Zespół Specjalistów

Pokój 106

 • Psycholog Aleksandra Jaszczyk 728831076

Pokój 13A

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 40

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail celina.wieczorek@mops.mikolow.eu

dominika.piecha@mops.mikolow.eu

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

 • Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00
 • w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich
 • od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

 • Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

e-mail tomasz.okrzesik@mops.mikolow.eu

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pok. 13a     tel. 32 32 42 619  530 903 493

gkrpa@mikolow.eu

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Mikołowa od 2008 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.