Wiadomości z Mikołowa

Dwupasmowa droga przez Wzgórze Kamionka? Kontrowersje wokół PZP dzielnicy

 • Dodano: 2019-07-24 10:15

Mieszkańcy Kamionki nie zgadzają się na proponowane przez UM Mikołów zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym dzielnicy. Jedna z dróg ma przejść przez środek Wzgórza!

Z końcem czerwca w UM Mikołów został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka. Sposób przeprowadzenia nowych dróg budzi duży sprzeciw mieszkańców.

W projekcie pojawia się bardzo wiele dróg które przechodzą przez działki, na których dzisiaj stoją domy i nie tylko - dużo działek straci możliwość zabudowy. Jednak nam najbardziej nie podoba się pomysł poprowadzenia bardzo szerokiej drogi przez Wzgórze Kamionka, a dokładniej przez sam środek skałki! – podsumowują władze dzielnicy Kamionka.

Jak czytamy w studium, „granicami projektu planu został objęty obszar w granicach wyznaczonych ulicami Podleską, Beskidzką, Cieszyńską, torami PKP, potokiem Jamna i granicą miasta Mikołów. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 922 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie rozwoju dzielnicy poprzez uporządkowanie, uczytelnienie i rozwój układu komunikacyjnego, dalszy rozwój zabudowy w szczególności mieszkaniowej, oraz rozpatrzenie licznych wniosków właścicieli i użytkowników nieruchomości”.

Plan zagospodarowania jest dostępny do wglądu w UM Mikołów do 26 lipca, a także w Internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyskusja nad planem odbędzie się już jutro – 25 lipca – w Miejskim Domu Kultury o 15.30. Mieszkańcy Kamionki zapowiadają tłumne przybycie, mimo ustalenia spotkania na zbyt wczesną porę, zdaniem pracujących mikołowian.

Największe kontrowersje budzi pomysł wybudowania na terenie Wzgórza Kamionka szerokiej, dwupasmowej drogi, która w planie zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako 2KDZ, czyli tzw. zetka. W PZP sporządzonym dla Gniotka pojawia się identyczny pomysł, gdzie ta sama klasa drogi została w zamyśle uformowana jako czterorzędowa aleja z jedną 6-7 metrową jezdnią pośrodku oraz drogą rowerową i chodnikiem po bokach, oddzielonych od jezdni i ogrodzeń przyległych posesji szpalerami drzew. Projektantem obu rozwiązań drogowych jest Wojciech Klasa, Główny Specjalista ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki UM Mikołów.

Wzgórze Kamionka jest wartością samą w sobie, "ikoną" przyrodniczą, kulturową i estetyczną Mikołowa. O Kamionce mówi się, że jest zieloną dzielnicą - słusznie. Ze względu na unikatową wartość przyrodniczą (faunę i florę) "Wzgórze" zostało objęte formą ochrony jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy i zasługuje na troskę - tego uczyłam naszą młodzież i uczę nadal. Na tym terenie przez wiele lat prowadziłam zajęcia edukacyjne, realizowałam projekty przyrodniczo-badawcze o zasięgu ogólnopolskim, bo było się czym pochwalić - bogactwem gatunkowym, krajobrazem i historią. Teraz ze smutkiem, niedowierzaniem i niepokojem patrzę, słucham i pojąć nie mogę, co się dzieje? Komu tak bardzo zależy na tym, aby Kamionkę otoczyć drogami, asfaltem i ekranami - zamienić w betonową, asfaltową dzielnicę, wielki węzeł komunikacyjny? – pisze jedna z Internautek. 

W uzasadnieniu rozwiązań zastosowanych w planie zagospodarowania czytamy natomiast, że:

Porządkującym elementem układu drogowego w obszarze „Kamionki” jest poprowadzona droga zbiorcza od ul. Podleskiej do ul. Katowickiej, która odciąży i udrożni istniejący układ dróg publicznych i wewnętrznych. Droga ta przebiega przez część obszaru zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wzgórze Kamionka”. Przywraca ona ciągłość układu zbiorczego i jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu komunikacji w obszarze dzielnicy. Z uwagi na stopień zurbanizowania dzielnicy (od czasu poprzedniej edycji planu) nie jest możliwe znaczące odsunięcie przebiegu projektowanej drogi od terenu „Wzgórza Kamionka”. W związku z powyższym, linie rozgraniczające drogi przesunięto jedynie bardziej na zewnątrz terenu zalesionego w kierunku wydzielonych działek budowlanych w taki sposób, aby zachować możliwość ich ewentualnej zabudowy. Podkreślenia wymaga, że w obszarze północnej granicy „Wzgórza Kamionka” obecny projekt planu odtwarza projektowany już w latach ubiegłych przebieg tej drogi.

W dokumentacji dotyczącej prognozy oddziaływania projektu na środowisko możemy odnaleźć zapisy, z których wynika, że przewiduje się wystąpienie takich negatywnych skutków dla okolicy i samych mieszkańców, jak emisja spalin, hałas i wibracje, zmiany struktury gruntu, składu biologicznego chemicznego, utrata gleb i innych gruntów, powstawanie nasypów i wykopów, antropogeniczne zanieczyszczenie wód, zmiana stosunków wodnych, zmiana warunków i przestrzeni życiowej ekosystemów. Zgodnie z zapewnieniami urzędników zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłyną negatywnie na właściwe funkcjonowanie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, czyli Wzgórza Kamionka i Doliny Jamny.

Mieszkańcy nie są jednak o tym przekonani. Na spotkaniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w sali Rady Dzielnicy Kamionka zjawiły się tłumy mieszkańców zaniepokojonych planami Urzędu Miasta. Mogliśmy usłyszeć negatywne opinie dotyczące wytyczenia granic działek, zdaniem mieszkańców, poprowadzonych w irracjonalny sposób, który wywoła problemy z ich podziałem pod zabudowę jednorodzinną. 

Propozycja MPZP zakłada minimalne powierzchnie działek, dla części właścicieli będą one bardzo niekorzystne. Minimalna powierzchnia działki pod dom wolno stojący to 450m2. Dlatego ci właściciele, którzy mają działki poniżej 900m2 obecnie później nie podzielą działki na pół – komentował jeden z obecnych.

Mieszkańcy martwią się nie tylko o zwiększony ruch na tym odcinku, ale przede wszystkim o gospodarstwa rolne, z których się utrzymują.

Mikołowianie, którzy nie zgadzają się z pomysłami miejskich urzędników na zagospodarowanie dzielnicy Kamionka mają możliwość złożenia na piśmie uwag do projektu burmistrzowi Mikołowa. Dokument z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy trzeba złożyć w UM do 8 sierpnia włącznie. 

Joanna ZegarlickaJoanna Zegarlicka
Źródło: Rada Dzielnicy Kamionka/Biuletyn Informacji Publicznej

Komentarze (21)    dodaj komentarz »

 • Mieszkaniec Gniotka

  Co wam przeszkadza projektowana droga po co jeździć samochodem zacznijmy chodzić pieszo i nie będą nam potrzebne drogi. Po co wam droga jak jesteście przeciwni ekolodzy sprzedajcie auta a drogi zaorać i będzie bez problemu.

 • Zet

  Ten projektant to jest taka cicha woda. Już o nim słyszałam, podejrzany gość

 • KOKO

  Drogi powinno się budować, a droga przez wzgórze na Kamionce rozwiąże korki w Mikołowie, a mieszkańcom nic się nie stanie gdyż wybuduje się wzdłuż drogi nowoczesne ekrany, powinno się opornych wywłaszczyć i zbudować drogę.

 • Mikołowianin

  KOKO, jeśli lubisz drogi i ekrany, to możesz się przecież nimi otaczać we własnym zakresie, proszę bardzo. Z pewnością będzie żyło Ci się lepiej. Ja tam wolę zieleń i drzewa.A jeśli chodzi o drogi to sztuką nie jest wybudować, sztuką jest utrzymać w dobrej kondycji.

 • Moto

  Koko, Ty to chyba gimbaza jesteś?Wiesz w ogóle o czym piszesz i gdzie jest to wzgórze?

 • KAMI

  Tak, też tak uważam. Ażeby nie było sporów o tak ważną dla Mikołowa drogę, proponuję Wzgórze Kamionka przesypać gdzieś niedaleko Doliny Rzeki Jamny. A co, niech sobie stoi w zielenii Lasów Panewnickich. I jeszcze zrobić na rzece Jamnie w Mikołowie marinę, tym samym będzie to doskonałe wodne połączenie z Retą w kierunku Rudy Śląskiej i Gliwic. Wzdłuż rzeki postawimy ekrany. Przecież mieszkańcy lasu też potrzebują odrobinę prywatności! Tych opornych nawet nie trzeba będzie wywła[...]! Same sobie pójdą!

 • Mieszkaniec Mikołowa

  A od kiedy tworzą się w Mikołowie korki przez masowy przepływ mieszkańców z Kamionki na Gniotek czy Retę Śmiłowicką dokąd mają prowadzić nowe drogi? Pierwsze słyszę, by mieszkańcy Kamionki dojeżdżali do pracy do tych dzielnic albo mieli tam jakieś inne interesy. Raczej do Katowic śmigają, a ta droga co najwyżej tyle ma z tym wspólnego, że wydłuża wjazd na DK 81 z ul. Plebiscytowej mieszkańcom Kamionki. Tak, że KOKO smyku są wakacje, idź na rower, lody. Później będziesz pisał wypracowania w szkole, jak już główka odpocznie.

  • Mieszkaniec Mikołowa
   2019-07-28 22:01
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Mieszkaniec

  Odnoszę wrażenie, że ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego droga, wiodąca przez Wzgórze Kamionka jest tak naprawdę tylko dobrą przykrywką i umiejętnym odwróceniem uwagi od tego, co będzie się działo po drugiej stronie DK81. Gdyby jeszcze raz zerknąć na ten utopijny plan, zamiast ważnego korytarza przewietrzającego nie tylko dzielnicę, ale i fragmenty centrum, będziemy mieli ogromne powierzchnie usługowe i sieć "autostrad" (tj. szerokich dróg dojazdowych do tych terenów) tuż obok Doliny Rzeki Jamny i potoku zasilajacego jedyną w tej okolicy rzeką... Ciekawe czy Odrę można jeszcze bardziej zanieczyścić solą (i zresztą nie tylko solą), która z pewnością zostanie wykorzystana do usuwania śniegu z tychże dróg...To samo dotyczy drogi wzdłuż torów kolejowych. Przecina ona dolinę rzeki Jamny, jest szersza niż sama ulica Kościuszki z przyległymi do niej chodnikami, co więcej, nie wiadomo dokąd prowadzi jej kontynuacja po drugiej stronie ulicy Kościuszki... czyżby znaleźć się mieli i tacy "inteligenci", którzy zmiast skręcić w prawo i dojechać najkrótszą drogą do najbliższego skrzyżowania z DK81, pojadą prosto, żeby po przejechaniu dłuższej drogi trafić na to samo skrzyżowanie? W skrócie: porażka zainspirowana starymi planami, zmotywowana przewidywanym zyskiem deweloperów oraz pozbawiona smaku ignorancja krajobrazu (a raczej tego co z niego pozostało). Spójność? Nie w taki sposób. Ja jej w tym planie nie dostrzegam. Raczej "siekanie" terenów pod budowę i blokowanie prawdopodobnej konkurencji. Gniotek już został podzielony z korzyścią dla deweloperów. Brakuje tylko dróg.

 • JJ

  Odwołać całe te towarzystwo ( burmistrza i całą radę miejską ) oni są przeciwko mieszkańcom Mikołowa kogo interesy reprezentują i za ile ?

 • Mieszkaniec Mikołowa

  Jakieś merytoryczne argumenty czemu przez środek Wzgórza ta droga ma przebiegać? Park Krajobrazowy zaorać, puścić samochody, bo to się stanie z tym miejscem jeśli przez jego środek będzie przebiegać ruchliwa droga. Argument jak się komuś nie podoba to niech się wynosi, nie świadczy najlepiej o inteligencji tak argumentującego. W przygotowanej prognozie oddziaływania projektu na środowisko można wyczytać, iż przewiduje się wystąpienie takich negatywnych skutków jak:- emisja spalin, hałas i wibracje- zmiany struktury gruntu, składu biologicznego chemicznego, utrata gleb i innych gruntów, powstawanie nasypów i wykopów- antropogeniczne zanieczyszczenie wód, zmiana stosunków wodnych,- zmiana warunków i przestrzeni życiowej ekosystemów. A pozytywy mieszkańcom Kamionki są nieznane. Jakie korzyści odniosą mieszkańcy Kamionki, których ten plan dotyczy i których życie drastycznie zmieni? Korzyści dla ludzi mieszkających w Kamionce, a nie mieszkańców miast ościennych, bo sobie o parę minut skrócą drogi niszcząc całą dzielnice. Nie tylko Wzgórze. Już teraz dzielnice przecina ruchliwa droga na pół. Ta ją poszatkuje do reszty. Władze w Mikołowie powinny dbać o mieszkańców Mikołowa, a nie Katowic czy Tychów. To mieszkańcy Mikołowa wybierają władze. Warto o tym pamiętać przy następnych wyborach. Patrzmy na ręce władzy i pamiętajmy co kto zrobił (i czego nie zrobił) dla mieszkańców Mikołowa. Zawsze można zrobić referendum. Jak ta droga taka dobra dla Mikołowian to przecież każdy chętnie ją poprze, ale to bzdura i niszczenie przestrzeni publicznej.

  • Mieszkaniec Mikołowa
   2019-07-24 23:00
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • KOKO

  Droga powinna powstać, ale żeby ulżyć mieszkańców powinny powstać ekrany, jestem za budową dróg, a jak mieszkańcom nie pasuje to niech się wyprowadzą.

 • Mikołaj

  Co za buc !!!!!! Jak Ci brakuje dróg to sie przenieś do centrum Katowic

 • jorg

  I le ci zapłacili za pisanie takich bzdur ???

 • Jeszcze mieszkaniec Mikołowa

  Świetny pomysł niech Mikołów traci mieszkańców i podatników, bo po takim numerze nikt zdrowy na umyśle się nie przeprowadzi do innej dzielnicy, tylko ucieknie z miasta, które tak traktuje mieszkańców. Więcej betonu, chcemy więcej betonu mniej zieleni i od razu będzie się lepiej żyło w Mikołowie. Ciekawe tylko czemu wtedy ktoś miałby zamieszkać w Mikołowie a nie na przykład w Katowicach. Jeśli to przejdzie inne miasta zyskają podatników.

  • Jeszcze mieszkaniec Mikołowa
   2019-07-25 07:48
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Jk

  Genialny pomysł, ktoś ma działkę, nowy dom i jak mu nie pasuje, że ma powstać droga, to niech się wyprowadzi. Chyba mieszkańcy też mają coś do powiedzenia... Pewnie napisała to osoba, która nie jest w takiej sytuacji, bo takiej to łatwo się mowi...

 • Nika

  Pewnie pan /pani nie jest mieszkańcem Kamionki sądzę že gdyby chodziło o drogę pana/i osoby to byłoby zdanie zapewne inne dziękujemy za pańską życzliwość

 • Mikolowianka

  Zabetonować cały Mikołów, a parków i placów zabaw z prawdziwego zdarzenia nadal echo.... Może tym by się zajęli urzędnicy Panie Burmistrzu gdzie tu na spacer pójść??!! Place zabaw w parku straszą, a chodzić nie na gdzie... Proszę podjechać sobie do Łazisk i pooglądać jak plac zabaw wygląda z dostępem do WC! I dróżki drogi obok Żabki dla rowerzystów, rolkarzy i spacerowiczów. Może w ten sposób projektant by się wykazał ?? W koło rynku cud -miod a poza brud i smród.

 • Aleksandra

  Zgadzam się z Panią. W Mikołowie ładnie jest tylko na rynku, ale kawałek dalej nogi można połamać. Droga obok SP nr 1 i 3 woła o pomstę do nieba! Nie mówiąc o chodnikach obok otwartego basenu. Brak parkingu przy przedszkolu "Kota w Butach". Tylko niech Pan Panie Burmistrzu nie mówi, że się nie da! Można uszczknąć kawałek wspomnianego terenu przy basenie i można zrobić parking dla rodziców odwożących dzieci do przedszkola. Trzeba tylko CHCIEĆ!!!

 • memento ...

  Super pomysł. Strach dalej żyć

 • To chyba sen zaraz się obudzę

  Nobla za najwiekszą głupote dla projektanta , a dla reszty urzędników nominacja do psychiatryka na oddział zamknięty w Rybniku oraz Toszku . Podaję dwa miasta bo jeden szpital nie pomieści tej bandy

  • To chyba sen zaraz się obudzę
   2019-07-24 14:22
  • Ocena:
  • odpowiedz

12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.