Wiadomości z Mikołowa

Zakres ubezpieczenia szkolnego

  • Dodano: 2017-10-20 13:00

W każdej szkole istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka. Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego ucznia.

W umowie ubezpieczeniowej mowa o wypadkach, jakim dzieci mogą ulec w czasie drogi/powrotu ze szkoły, podczas zajęć lekcyjnych, na koloniach, wycieczkach, a także w życiu prywatnym (pozaszkolnym). Poniżej klasyfikacja nieszczęśliwych wydarzeń, które są objęte NNW.

Polisa - wariant standardowy czy rozszerzony?

Ubezpieczenie NNW jest zawierane w ramach ubezpieczenia grupowego. Należy podkreślić, że nie jest ono obowiązkowe. Polisy występują w kilku wariantach. Podstawowa jest najczęściej wybierana, ale można ją rozszerzyć wybierając różne opcje. Standardowa umowa ubezpieczeniowa przewiduje wypłatę odszkodowania: w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku; jeżeli ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu; ubezpieczony nabył protezy oraz środki pomocnicze. Odszkodowanie w wariancie podstawowym pokrywa także koszty związane z usługami assistance na terenie Rzeczypospolitej (np. w przypadku transportu medycznego). Polisę można oczywiście poszerzyć, wybierając szerszy zakres ewentualnych ryzyk. W ramach takiej polisy ubezpieczonemu przysługuje dodatkowa pomoc.

Ekspert odszkodowaniepowypadkowe.pl dodaje, że pomoc ta występuje pod postacią: zasiłku dziennego (w związku z chwilową niezdolnością do nauki), pokrycia kosztów leczenia konsekwencji nieszczęśliwych wypadków, jednorazowego świadczenia w związku ze śmiercią rodzica ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenia w przypadku stwierdzonego 100% uszczerbku na zdrowiu, świadczenia w przypadku uszczerbku doznanego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zwrotu kosztów opłaconej wycieczki szkolnej lub czesnego, kwoty pieniężnej z tytułu korepetycji. W wyniku śmierci ubezpieczonego dziecka w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Czy tylko nieszczęśliwe wypadki?

W NNW (jak sama nazwa wskazuje) chodzi o ryzyko związane z nieszczęśliwym wypadkiem. Mowa o zdarzeniach niezależnych od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego, gwałtownych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, będących wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzeń objętych odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Przyczyna zewnętrzna to taka, która wystąpiła poza organizmem organizmu ludzkiego. W ubezpieczeniu NNW pojawia się zwrot "uszczerbek na zdrowiu". Występuje on pod postacią trwałego lub czasowego. O trwałym mówi się wtedy, gdy nie ma rokowań na poprawę. Uszczerbek czasowy trwa przez pewien okres czasu.

Stopień uszczerbku na zdrowiu określa się zgodnie z tabelą oceny procentowej ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia mnożona jest przez procent stałego uszczerbku na zdrowiu. Wynikiem tego równania jest przyznane odszkodowanie za dane zdarzenie.

"

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.