Wiadomości z Mikołowa

Rekrutacja do przedszkola

  • Dodano: 2017-07-07 08:30, aktualizacja: 2017-07-07 09:10

Kiedy nasza pociecha wyrasta z wieku niemowlęcego, zaczynamy się powoli rozglądać za odpowiednim przedszkolem. Takim, w którym naszemu dziecku zostanie zapewniona najlepsza opieka, gdzie będzie bezpieczne i gdzie nauczy się przydatnych w życiu umiejętności. O tym jakimi kryteriami się kierować przy wyborze placówki, możecie przeczytać w naszym artykule „Jak wybrać dobre przedszkole”. Dzisiaj będzie o tym kiedy posłać dziecko do przedszkola.

Dla kogo przedszkole jest obowiązkowe?

Wg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat. 
Roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla 6-latków. W tym czasie można posłać dziecko do placówki publicznej, prywatnej lub do oddziału przedszkolnego, który jest zorganizowany przy szkole podstawowej. 6-latki mogą zostać wysłane do I klasy szkoły podstawowej na wniosek rodziców.

5-latki i 4-latki mogą, ale nie muszą uczęszczać do przedszkola. Przyjęcie mają zagwarantowane wyżej wspomnianą ustawą. Jeśli placówki wskazane we wniosku rodzica nie będą mogły przyjąć dziecka do siebie na dany rok szkolny, zostanie wskazane inne przedszkole lub oddział przedszkolny, który takie miejsce dla naszego dziecka będzie posiadać. Rekrutacje do przedszkoli niepublicznych i prywatnych są prowadzone często cały rok.

3-latki możemy posłać do przedszkola, jeśli jednak we wskazanych we wniosku placówkach nie będzie już miejsca, urząd nie ma obowiązku wskazywania alternatywnego przedszkola.

Proces rekrutacji do przedszkola

To na rodzicu/opiekunie spoczywa obowiązek złożenia odpowiedniego wniosku. W takim podaniu należy wskazać preferowane placówki przedszkolne, w kolejności od tej dla nas najlepszej (tzw. przedszkole pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej, ale jednak branej pod uwagę. Obecnie wniosek wypełnia się w systemie elektronicznym, następnie drukuje, podpisuje i zanosi do przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć potrzebne oświadczenia, które potwierdzają, że spełniamy podane kryteria.

W następnej kolejności komisja rekrutacyjna z każdej placówki rozpatruje wnioski i ustala kolejność przyjęć. Jeśli kandydatów do jednego przedszkola jest więcej niż miejsc, w pierwszym etapie komisja opiera swoją listę o kryteria ustawowe, czyli te określone we wspomnianej ustawie o systemie oświaty. Na ich podstawie w pierwszej kolejności do przedszkola dostają się dzieci, które:

  • pochodzą z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)
  • mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • mają rodzeństwo lub rodziców z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • są wychowywane tylko przez jednego z rodziców
  • są wychowywane w rodzinie zastępczej

Jeśli w tym pierwszym procesie rekrutacji pojawią się równorzędne wyniki lub pozostaną wolne miejsca, komisja przechodzi do drugiego etapu rekrutacji, w którym znaczenie mają tzw. kryteria lokalne lub samorządowe (określone uchwałą Rady Miasta lub Gminy). Tu w zależności od miejsca zamieszkania kryteria są różne i różnie punktowane. Dla przykładu:

  • w Warszawie najwięcej punktów otrzymują 6-latki mieszkające do 3km od przedszkola
  • wysoko punktowane są rodziny objęte nadzorem kuratorskim lub opieką asystenta rodziny
  • dodatkowe punkty można otrzymać jeśli rodzice pracują, studiują w trybie dziennym czy prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (w Mikołowie przysługuje za to 20 punktów)
  • rodzeństwo uczęszcza do danej placówki (Mikołów – 10 punktów)

Brak miejsc. Co dalej?

Jak sobie poradzić, kiedy nasze dziecko, któremu nie przysługuje obowiązek miejsca w przedszkolu (wspomniany wcześniej 3-latek) nie dostało się do żadnej z wybranych placówek? Warto sprawdzić ofertę okolicznych przedszkoli niepublicznych i prywatnych:

W naszym przedszkolu opiekujemy się dziećmi już od 2,5 roku życia, a Klub Malucha, czyli nasz żłobek, przyjmuje maluszki od 1,5 roku życia. Grupy budujemy pod kątem wieku, żeby dzieci czuły się swobodniej ze swoimi rówieśnikami i żeby mogły podążać zgodnie z własnym tempem rozwoju. 3-letnie dziecko bardzo szybko się uczy nowych rzeczy i świetnie łapie kontakt z otaczającym go światem, dlatego warto posłać go do przedszkola, chociażby ze względu na kontakt z innymi dziećmi czy zwiększoną ilość bodźców rozwojowych. Nasze maluszki bawią się w teatr, tworzą muzykę czy realizują swoje pasje sportowe. Taki rozwój od najmłodszych lat zaowocuje w życiu dorosłym większą wrażliwością i pewnością siebie – przekonuje Monika Giza-Guc, dyrektor niepublicznego przedszkola w Mikołowie „Zaczarowany Ogród”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.