Wiadomości z Mikołowa

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

  • Dodano: 2018-02-02 18:00

W razie poniesienia przez pracownika wypadku przysługuje mu odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reguluje to tzw. ustawa powypadkowa, określająca kwestię ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków w czasie pracy oraz chorób zawodowych.

W zależności od zdarzenia, poniesionych strat i okoliczności może przysługiwać pracownikowi m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta i dodatek pielęgnacyjny. Nie zawsze jednak odszkodowanie otrzymane przez ZUS reguluje rzeczywiste uszczerbki na zdrowiu i straty finansowe. Dlatego w takiej sytuacji można skierować roszczenia względem swojego pracodawcy.

Dochodzenie odszkodowania od pracodawcy

W razie roszczeń po wypadku należy pamiętać, że najpierw powinno skierować je do ZUS. Gdy otrzymana kwota w ramach ubezpieczenia społecznego nie jest satysfakcjonująca, wówczas można dochodzić o otrzymanie zapłaty od zakładu pracy. Trzeba mieć też na uwadze to, że pracodawca nie jest w każdej sytuacji odpowiedzialny za wypadek przy pracy. Punktem wyjścia jest możliwość wykazania szkody (fizycznej, psychicznej lub majątkowej), która została spowodowana w konsekwencji wykonywania pracy, wówczas można próbować złożyć roszczenia.

Jak dowieść winę pracodawcy?

Dowiedzenie odpowiedzialności finansowej pracodawcy jest najtrudniejszym elementem sprawy. Jeśli wypadek wydarzył się z winy pracodawcy, jego zaniechania lub zaniedbania obowiązków istnieje duża szansa na otrzymanie odszkodowania od zakładu pracy. Takim przypadkiem może być sytuacja, gdy pracodawca nie zapewnił odpowiednich warunków pracy zgodnych z przepisami BHP lub nie zapewnił odpowiedniego przeszkolenia pracownika, który poniósł szkodę podczas wyznaczonego mu zadania. Istnieje też możliwość tzw. odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, ale dotyczy ona określonego typu przedsiębiorstw, których funkcjonowanie niesie ryzyko szkody związanej z działaniami siłami przyrody, np. zakładów energetycznych, gazowniczych, lotnisk czy firm transportowych. 

Odpowiedzialność za odszkodowanie Toruń

Każda sytuacja wypadku wymaga indywidualnej oceny, na podstawie której można określić lub też nie winę pracodawcy. Na tego typu zdarzenia nakłada się wiele czynników, dlatego i poniesiona szkoda, i wypadek wymagają analizy. Zdarza się, że odpowiedzialność za odszkodowanie Toruń ponosi pracodawca. Jeśli nie uda nam się dowieść jego winy, wówczas z pewnością możemy oczekiwać odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.