Wiadomości z Mikołowa

Nowe wyzwania dla pracodawców – adaptacja pokolenia Z

  • Dodano: 2023-08-25 11:45, aktualizacja: 2023-08-26 12:02

Zmiany demograficzne na rynku pracy to spore wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i osób specjalizujących się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jakie naprawdę jest pokolenie Z? Czy rzeczywiście ma „wygórowane” wymagania względem kadry zarządzającej, a może ich oczekiwania są po prostu inne? Kluczem do skutecznej adaptacji „Zetek” jest zrozumienie ich potrzeb i motywacji.

7 kluczowych wyzwań, przed którymi stoją pracodawcy w kontekście adaptacji pokolenia Z

Dostęp do nowoczesnych technologii

Pokolenie Z nie zna świata bez Internetu. Oczekuje, że pracodawca zapewni im dostęp do najnowszych narzędzi i technologii, które ułatwią wydajną pracę i komunikację. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://hrk.pl/pl/baza-wiedzy/artykuly-eksperckie/kim-jest-pokolenie-z-i-jak-wplywa-na-rynek-pracy

Elastyczny czas pracy

„Zetki” nie chcą marnować czasu na dojazdy do biura, wolą ten czas przeznaczyć na realizację swoich pasji lub rozwijanie talentów. Pracodawcy muszą być gotowi na wprowadzenie elastycznych modeli zatrudnienia – pracy zdalnej, hybrydowej, a także workation.

Work-life balance

Przedstawiciele pokolenia Z nie chcą pracować kosztem życia prywatnego. Oczekują, że pracodawca nie będzie dzwonić do nich w trakcie urlopu czy poza godzinami pracy. Work-life balance to jedna z najważniejszych wartości dla pracowników młodego pokolenia, którzy chcą mieć czas na realizację prywatnych pasji.

Duża potrzeba autonomii

Pokolenie Z nie chce pracować w organizacji, która jest zarządzana na zasadzie micromanagmentu. Oczekuje, że pracodawca zapewni im swobodę w działaniu i obdarzy zaufaniem. Zoomerzy chętnie przejmują inicjatywę i podejmują autonomiczne decyzje zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Zróżnicowane, inkluzywne środowisko

Przedstawiciele pokolenia Z chętnie podkreślają swoją odrębność. Oczekują, że będą sprawiedliwie i równo traktowani, niezależnie od tego, jak wyglądają, w co wierzą, skąd pochodzą czy jaką mają orientację. Jednym z podstawowych wyzwań dla pracodawców jest prowadzenie polityki równościowej i inkluzywnej.

Stały rozwój

Pokolenie Z ma świadomość, że proces uczenia się, zdobywania nowej wiedzy i kwalifikacji trwa przez całe życie. Bliska jest im koncepcja lifelong learning. W związku z tym oczekują, że pracodawca zapewni im warunki do nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zarówno kompetencji twardych, jak i umiejętności miękkich. „Zetki” chętnie uczestniczą w wewnątrzfirmowych szkoleniach i biorą udział w eventach branżowych. Nie widząc możliwości rozwoju w danej organizacji, są w stanie szybko zmienić pracę na taką, która pozwoli im zdobywać nowe umiejętności, a przez to zachować konkurencyjność na rynku pracy.

Transparentność

Pokolenie Z oczekuje, że pracodawca będzie wobec nich szczery – dotyczy to każdego aspektu związanego z życiem firmy – m.in. kadrowego czy finansowego. Ponadto Zoomerzy oczekują od pracodawcy jasnej deklaracji wartości. Nie chcą pracować w firmie, która wyznaje inne poglądy lub angażuje się w działania, których oni sami nie popierają.

Adaptacja pokolenia Z na rynku pracy może wymagać zmian w kulturze organizacyjnej, strategii rekrutacyjnej, polityce benefitowej czy sposobie komunikacji. Warto jak najszybciej przygotować się na zmianę pokoleniową na rynku pracy, żeby zbudować silny, zintegrowany i zróżnicowany, także pod względem wieku, zespół.

Karolina GoikKarolina Goik
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.