Wiadomości z Mikołowa

Jak zrobić rozdzielność majątkową?

  • Dodano: 2020-06-02 09:00

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może uchronić przed odpowiedzialnością za długi współmałżonka. Jak jednak doprowadzić do jej powstania i ile kosztuje intercyza? Sprawa jest w zasadzie prosta, o ile oczywiście wiemy jak ją prawidłowo załatwić.

 

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest jedną z form ustroju majątkowego funkcjonującego w małżeństwie. Dzięki niej żona i mąż dysponują swoimi własnymi majątkami, określanymi mianem osobistych. Zgodnie z treścią art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

Warto zapamiętać, że rozdzielność majątkowa małżeńska w świetle przepisów prawa rodzinnego odnosi się, jak sama nazwa wskazuje, do majątków małżonków, a nie do ich wzajemnych obowiązków. Rozdzielność majątkowa dotyczy kwestii zobowiązań każdego z małżonków wobec osób trzecich.

Rozdzielność majątkowa w praktyce jest określana mianem intercyzy, choć tak naprawdę jest to określenie jednej z form jej ustanowienia. W praktyce rozdzielność pomiędzy małżonkami może powstać na dwa różne sposoby:

  • poprzez zawarcie stosownej umowy,

  • na drodze sądowej.

Umowna rozdzielność majątkowa

Najczęstszym sposobem ustanowienia rozdzielności majątkowej jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Popularnie taki kontrakt jest określany mianem intercyzy.

Rozdzielność może być ustanowiona zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania – nie ma przy tym żadnego znaczenia jak długo trwa już dany związek.

Ustanowienie intercyzy wymaga zgodnej woli obojga małżonków. Konieczne jest wcześniejsze umówienie się w kancelarii notarialnej na konkretny termin podpisania umowy. Pamiętajmy, że do ustanowienia rozdzielności majątkowej potrzebne będą:

  • ważne dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty),

  • w przypadku, gdy rozdzielność majątkowa zawierana jest przed ślubem – dodatkowo planowana data zawarcia małżeństwa,

  • w przypadku, gdy rozdzielność majątkowa zawierana jest w czasie trwania małżeństwa – dodatkowo aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Sądowa rozdzielność majątkowa

Brak porozumienia małżonków w sprawie zgodnego ustanowienia rozdzielności majątkowej prowadzi do tego, że może być ona ustanowiona tylko na drodze sądowej.

Zgodnie z treścią art. 52 KRO, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Warto zapamiętać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie 3 lat od ustanowienia rozdzielności.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w omawianej formie wymaga złożenia pozwu do sądu rejonowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. Jeśli nie można na tej podstawie określić sądu rejonowego, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy mimo wszystko nie uda się określić sąd, w ostateczności pozew należy wnieść do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie jest darmowe. Wiele w tej kwestii zależy od czasu zawarcia intercyzy oraz od formy dokonania czynności.

W przypadku notarialnej rozdzielności majątkowej, ta zawarta przed ślubem będzie dużo tańsza, niż ta powstała w trakcie trwania małżeństwa. Maksymalny koszt sporządzenia odpowiedniej umowy wynosi 400 zł – notariusze mogą jednak stosować niższe stawki. Pamiętajmy jednak, aby do powyższej kwoty doliczyć podatek VAT według stawki 23 % oraz taksę za wypisy w kwocie 6,00 złotych za 1 stronę wypisu powiększoną o podatek VAT (w przypadku rozdzielności majątkowej umowa taka sporządzana jest zazwyczaj na 2 stronach, a jej wypisy wydawane są zazwyczaj wyłącznie małżonkom, zatem ich koszt to kwota 29,52 złotych brutto).

Jeśli małżonkowie zdecydują się na zawarcie intercyzy w trakcie trwania ich związku, koszt umowy uzależniony będzie od wartości dzielonego majątku. Im większy majątek, tym większa będzie opłata za sporządzenie takiej umowy. Tutaj opłaty wahają się od 100 złotych do nawet 10 000 złotych. Należy oczywiście doliczyć do nich podatek 23% oraz koszty wypisów.

Jeśli chodzi o sądowe ustanowienie rozdzielności, to opłata sądowa od wnoszonego pozwu w takiej sprawie jest stała i wynosi 200 zł.

Patron merytoryczny artykułu:

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

+48 784 425 405

https://www.adwokatrozwod.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.