Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Domagaj się odszkodowania za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2019-11-26 12:30

Mieszkanie na terenach górniczych i pogórniczych wiąże się z ryzykiem uszkodzenia naszej nieruchomości z powodu ruchu zakładu górniczego. Podpowiadamy jak otrzymać z tego tytułu odszkodowanie i zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa związane z wejściem w spór z dysponującym większą siłą ekonomiczną przedsiębiorcą górniczym.

Szkoda górnicza to strata lub utracona korzyść, którą poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona. Likwidacja szkody ma miejsce poprzez przywrócenie stanu poprzedniego (rektyfikację budynku, czy rekultywację gruntu) lub wypłatę odszkodowania w pieniądzu. Decyzja o formie naprawy szkody należy do poszkodowanego.

PGG S.A. (Polska Grupa Górnicza) na likwidację szkód górniczych w 2018 roku przeznaczyła 155 mln złotych, z kolei JSW S.A. (Jastrzębska Spółka Węglowa) ponad 92 mln złotych. Środki przeznaczane na ten cel rosną co roku średnio o 40%. Nie zwlekaj! Już teraz podejmij działanie i napraw szkody pochodzenia górniczego w swoim majątku.

KOMU NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE?

Odszkodowanie należy się, jeżeli np.: miejsce naszego zamieszkania zostało uszkodzone lub doszło do jego utraty, obniżył się standard życia mieszkańców budynku dotkniętego szkodami, czy też pogorszyła się sytuacja finansowa właściciela nieruchomości z powodu obniżenia jej wartości. Kluczowe będzie wykazanie, czy w konkretnym przypadku istnieje związek przyczynowo-skutkowy między działalnością zakładu górniczego a szkodą.

Odszkodowanie za szkody górnicze przysługuje osobom fizycznym lub przedsiębiorcom, którzy są właścicielami, dzierżawcami, zarządcami lub użytkownikami obiektu lub terenu dotkniętego szkodami. Art. 144 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, PGiG (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, ze zmianami) stanowi, że nie można sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który prowadzony jest zgodnie z ustawą. Można natomiast domagać się naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody.

WNIOSEK O NAPRAWĘ SZKÓD – CO ZAWIERA I GDZIE ZŁOŻYĆ?

Wniosek o naprawę szkód górniczych, koniecznie w formie pisemnej, złożyć można osobiście lub w postaci elektronicznej (e-mail, faks). Zawierać powinien obowiązkowo: dane osobowe lub rejestrowe podmiotu mającego tytuł prawny do nieruchomości, precyzyjną lokalizację nieruchomości, datę powzięcia wiedzy o istnieniu szkody, opis szkody, a także wybór preferowanego sposobu likwidacji szkody (tzw. restytucja naturalna bądź odszkodowanie pieniężne).

Za szkodę górniczą odpowiada przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, w wyniku którego szkoda wystąpiła, lub też inny podmiot prowadzący działalność regulowaną ww. ustawą.  Gdy nie można wskazać, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialny za nią będzie przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody uprawniony jest do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego szkoda wystąpiła, działalność regulowaną PGiG. Jeśli przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje, ani nie ma on żadnego następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę spada na Skarb Państwa.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE DOPIERO PO WYCZERPANIU POSTĘPOWANIA UGODOWEGO

Złożenie wniosku o naprawę szkód górniczych rozpoczyna bieg obowiązkowego postepowania ugodowego. Na tym etapie kopalnia chcąc wyłączyć swoją odpowiedzialność, będzie chciała wykorzystać różne kruczki i sztuczki. Szkody budynkowe mogą zostać zakwestionowane np. z uwagi na ich możliwe zużycie naturalne (upływ czasu), rzekomo niewłaściwe użytkowanie (brak lub niedostateczne naprawy), czy np. wady konstrukcyjne.

Częstą praktyką przedsiębiorców górniczych jest także wymaganie od poszkodowanych zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione zostaną w latach kolejnych. Zawarcie takiego warunku w treści ugody stanowić będzie poważne utrudnienie w dochodzeniu naszych praw w przyszłości, gdy ujawnione zostaną kolejne szkody lub gdy dojdzie do pogłębienia obecnych.

Dopiero gdy przedłożona przez kopalnię kwota odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont w naszej ocenie jest niewystarczająca, otrzymamy odmowę lub też brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze roszczenia w okresie 30 dni od skierowania wniosku możemy dochodzić rozwiązania powstałego sporu na drodze sądowej.

CZAS MA ZNACZENIE – PRZEDAWNIENIE SZKÓD A SZANSA NA ODSZKODOWANIE

Żądania o naprawę szkód górniczych dotyczy 5-letni termin przedawnienia. Okres ten liczymy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu szkody. Po przekroczeniu tego terminu dochodzenie swoich praw może już nie być skuteczne. Niemniej, jeżeli:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, mając na celu wywołanie wrażenia, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

WSPARCIE I POMOC W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE

Jeśli gubimy się w gąszczu procedur i przepisów prawa, warto poszukać pomocy specjalistów z odpowiednim doświadczeniem oraz kompetencjami w tej konkretnej materii. Staranne przygotowanie do rokowań z kopalnią i rzetelne ustalenie postanowień proponowanej ugody pozwala uniknąć wielu problemów, także na etapie postępowania sądowego.

Firma „Kompensata” Sp. z o.o. zajmuje się szkodami górniczymi na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja pobierana od kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług, a także bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Przekonaj się dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu