Wiadomości z Mikołowa

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu - co może stanowić takie zabezpieczenie?

  • Dodano: 2021-07-14 12:15

Zabezpieczenie kredytu to forma upewnienia kredytodawcy, że będzie on miał możliwość skutecznej windykacji należności w przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie terminowo spłacał zadłużenia. Dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu to jednak korzyść nie tylko dla banku.

Jaki cel ma dodatkowe zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie spłaty kredytu oczywiście ma na celu ochronę interesów kredytodawcy, który w przypadku braku regularnego uiszczania rat przez kredytobiorcę może stosować inne formy windykacji swoich należności. Takie zabezpieczenie kredytu gotówkowego to sposób także na ochronę interesów klienta banku, który w ten sposób zmniejsza indywidualne ryzyko wynikające z braku spłaty pojedynczego zobowiązania. Unika często także w ten sposób konieczności wykupu ubezpieczenia spłaty kredytu, które jeszcze kilka lat temu było właściwie jedynym zabezpieczeniem, którego żądały banki. Teraz jest to tylko jedno z kilku rozwiązań. Wprowadzenie określonych zobowiązań względem wierzyciela w formie weksla, hipoteki, kaucji czy zastawu, sprawiło jednocześnie, że oferty ubezpieczeń do kredytu stały się bardziej atrakcyjne, a banki przestały mieć możliwość "przymuszania" klientów do wyboru takiego rozwiązania. 

Dzisiaj nawet jeśli decydujemy się na ubezpieczenie, możemy je wykupić w innym banku, posiłkując się oczywiście tzw. warunkami brzegowymi wyznaczonymi przez bank udzielający kredytu (minimalna suma ubezpieczenia, zakres, dopuszczalne wyłączenia). 

Zabezpieczenie spłaty kredytu - co może nim być?

Zabezpieczenie kredytu może przyjmować bardzo różną postać. Generalnie tego typu formy ochrony dzieli się na osobiste i rzeczowe. Takie zabezpieczenie daje bankowi gwarancję ochrony jego interesów. W przypadku zabezpieczenia osobistego, kredytobiorca gwarantuje, że całym swoim majątkiem odpowiada za niespłacony dług. Zabezpieczeniem takim może być:

  • poręczenie wekslowe – osoba trzecia zobowiązuje się do spłaty całości lub części zadłużenia w przypadku nieuregulowania zobowiązań przez kredytobiorcę,
  • poręczenie - poręczyciel na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, 
  • pełnomocnictwo - bank ma możliwość dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy,
  • przelew wierzytelności - bank przejmuje prawo do otrzymania określonych wierzytelności dłużnika,
  • gwarancje bankowe - inny bank zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, 
  • przystąpienie do długu - inna osoba przystępuje do kredytu w funkcji dłużnika solidarnego.

Do zabezpieczeń rzeczowych zalicza się natomiast:

Kredytobiorca składa bankowi zabezpieczenie, którego wartość jest uzależniona od bardzo wielu czynników. Wpływ na to może mieć nie tylko wysokość kredytu, ale i okres zadłużenia, jego koszty, status prawny, kredytobiorcy, jego zawód, sytuacja finansowa. 

Dlaczego warto skorzystać z możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu? 

Zapewnienie możliwości skutecznej windykacji należności od kredytobiorcy sprawia, że banki chętniej decydują się na zawarcie umowy kredytowej, są skłonne negocjować czasem newralgiczne punkty. Przede wszystkim jednak bank zabezpieczenie spłaty kredytu traktuje jak prawdziwy bufor bezpieczeństwa, więc brak spłaty pojedynczego zobowiązania da się rozwiązać znacznie łatwiej niż bez takiego zabezpieczenia. Nic więc dziwnego, że zarówno banki, jak i ich klienci gotowi są korzystać z zabezpieczeń osobistych. Więcej możesz przeczytać na: http://kredytnakazdycel.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.