Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

W Mikołowie powstanie Młodzieżowa Rada Miasta. Ruszyły konsultacje społeczne

 • Dodano: 2019-08-18 10:45

Już we wrześniu ma powstać w Mikołowie Młodzieżowa Rada Miasta. Młodzi mikołowianie wezmą sprawy miasta w swoje ręce!

Plany powołania Młodzieżowej rady Miasta zostały przedstawione miejskim radnym podczas sesji Rady Miejskiej już w maju. Jak tłumaczyła wówczas przewodnicząca RM, Katarzyna Syryjczyk-Słomska celem stworzenia Rady złożonej z uczniów mikołowskich szkół jest nauka funkcjonowania samorządu w praktyce i angażowanie młodych ludzi w działalność na rzecz lokalnej społeczności we wszystkich sferach życia. Wiceburmistrz Mateusz Handel wyraził nadzieję, że w ten sposób uda się miastu zbliżyć do środowiska młodych ludzi i lepiej poznać ich potrzeby.

Aktywnie działające na rzecz młodych członkinie samorządu szkolnego SP nr 3: Maja Filarska, Julia Wójcik i Weronika Kosińska pojawiły się na sesji, by zachęcić do realizacji projektu. Aby powołać Młodzieżową Radę Gminy potrzeba statutu, w którym zawarte zostaną zasady jej funkcjonowania, zakres kompetencji i działań, który później – w formie projektu uchwały – zostanie przedłożony miejskim radnym. 

W czerwcu odbyło się spotkanie robocze z młodzieżą i zainteresowanymi osobami, podczas którego przedyskutowano pomysły dotyczące statutu, ordynacji wyborczej oraz modelu i przyszłego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

Prace nad dokumentem trwały dwa miesiące. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa wydanym 13 sierpnia udało się utworzyć projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Według założeń ma ona stanowić reprezentację młodzieży zamieszkałej w Mikołowie. Kandydatem na radnego może być wyłącznie osoba ucząca się w wieku od 12 do 20 lat. Młodzieżowa Rada Miasta nie jest związana z żadną partią polityczną ani ugrupowaniem, a podstawą jej działalności jest praca społeczna radnych. Kadencja MRM ma trwać 3 lata od dnia wyborów, a ona sama nie posiada osobowości prawnej.

Celem działań podejmowanych przez Młodzieżową Radę Miasta jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Mikołowa, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Mikołowa i organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym – czytamy w statucie Młodzieżowej Rady.

Wśród zadań, jakie stoją przed młodymi radnymi są przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Mikołowa, inicjowanie i promowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej a także nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Młodzieżowej Rady.

Organami, jakie stworzą młodzi radni są Prezydium Rady w składzie Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz (jako organ wykonawczy) i Komisja Rewizyjna (trzech radnych z wyjątkiem członków Prezydium), działające na podstawie statutu. Młodzież zasiadająca w Radzie będzie miała również możliwość stworzenia zespołów problemowych, których celem ma być wykonywanie określonych zadań. 

Kto może zostać radnym w Młodzieżowej Radzie Mikołowa?

Radnym MRM może być każdy młody mieszkaniec Mikołowa, musi jednak uzyskać rekomendację o swojej działalności społecznej, by móc zgłosić swoją kandydaturę. Zostaje ona wystawiona przez pracownika pedagogicznego dowolnej szkoły lub organizacji społecznej. Każda ze szkół podstawowych w Mikołowie zyska jednego radnego, licea ogólnokształcące i Zespół Szkół Technicznych będą miały po trzech przedstawicieli, a dodatkowe dwa miejsca w MRM przypadły Miejskiej Bibliotece. Łącznie Młodzieżowa Rada będzie liczyć 21 radnych.

Jak będzie działać Młodzieżowa Rada Miasta?

Sesje Młodzieżowej Rady Miasta będą odbywać się zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w Sali Obrad Rady Miejskiej (Biały Domek), nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i tak, jak zebrania Rady Miasta będą jawne, a termin i przedmiot obrad zostanie podany do publicznej wiadomości przed każdą sesją. Uchwały MRM będą podejmowane zwykłą większością głosów, w obecnością co najmniej połowy statutowego składu Rady. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Rada Miejska Mikołowa, na podstawie zgodności z prawem. Wszystkie uchwały MRM będą przedkładane burmistrzowi miasta i miejskim radnym maksymalnie 7 dni od ich podjęcia.

Dodatkowym zadaniem młodych radnych ma być działalność konsultacyjna. Każdy z organów samorządu gminnego może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie. Władze Mikołowa stworzyły również projekt ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady, który został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przyszłym tygodniu ruszą konsultacje społeczne projektu Statutu i ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady

Mieszkańcy Mikołowa mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów Statutu i Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Konsultacje odbędą się w dniach 22-29 sierpnia 2019 roku. Oba projekty można znaleźć w Urzędzie Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej, a konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej oraz papierowej (formularz do pobrania w Urzędzie Miasta). Aby wyrazić opinię w sprawie powołania Młodzieżowej Rady, mieszkańcy mogą pobrać, wypełnić, a następnie złożyć formularz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Wypełnione i podpisane karty można również zeskanować, a następnie odesłać na adres mailowy: um@mikolow.eu.

Komentarze (3)    dodaj komentarz »

 • Stary

  "celem stworzenia Rady złożonej z uczniów mikołowskich szkół jest nauka funkcjonowania samorządu w praktyce" Przecież na przełomie wieków funkcjonowała (była wybierana ,obradowała" i po kilku latach tej nauki "umarła śmiercią naturalną".

 • wielbiciel mikołowskiej władzy

  A córkę pani przewodniczące dajmy na przewodniczącą rady młodzieżowej ;-) Hurrra!!!

  • wielbiciel mikołowskiej władzy
   2019-08-18 13:56
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • jorguś

  To nie dowiary... Stare skostniałe struktury będą wychowywały sobie następców. Będą uczyły młodzież ich wersji demokracji, stosunku do obywatela i poszanowania społecznych pieniędzi i dóbr. Mamy PRZERĄBANE, nowe nie nastanie NIGDY!!!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.