Wiadomości z Mikołowa

Studenci zmienią Mikołów. Urząd Miasta podpisał umowę z Politechniką Śląską

  • Dodano: 2019-08-08 11:15

W ostatnim tygodniu lipca Urząd Miasta podpisał umowę z Politechniką Śląską, na mocy której studenci tej uczelni zaprojektują i zaproponują urzędnikom nowy wygląd przestrzeni w ś cisłym centrum miasta, biorąc pod uwagę nie tylko aspekt estetyczny ale i funkcjonalny tychże miejsc.

Mowa tu o dużym obszarze pomiędzy os. Mickiewicza i budynkiem Starostwa Powiatowego, przez zieleńce przy Białym Domku, rynek aż po tereny zielone w okolicach osiedla Norwida.

Kilkunastu studentów Politechniki pracować będzie zarówno na komputerach jak i w terenie, cel jest jeden, możliwie jak najlepiej wykorzystać i zaaranżować wyznaczoną przestrzeń, tak aby możliwie kompleksowo służyła ona mieszkańcom.

Skąd pomysł na współpracę akurat ze studentami?

Doświadczenie innych miast pokazuje, że współpraca z uczelniami wyższymi procentuje. Studenci, jako młodzi ludzie, są dla nas gwarantem świeżego spojrzenia na temat i na nasze miasto. Wyspecjalizowane firmy często działają według utartych schematów, przedstawiając różnym gminom podobne efekty swojej pracy. Od młodych adeptów architektury, otrzymamy kilka niezależnych od siebie koncepcji, z których będziemy później wykorzystywać te elementy, które uznamy za najlepsze – tłumaczy Mateusz Handel, zastępca Burmistrza.

Studenci będą pracować nad wizją jak najlepszego wykorzystania przestrzeni, która będzie łączyć ze sobą funkcje mieszkalne, usługowo-komercyjne i rekreacyjne.  

Część terenu na jakim skupią się studenci – projektanci obecnie nie jest dostępna dla zwykłych mieszkańców, chodzi tu o tereny przemysłowe w ś cisłym centrum miasta zajmowane przez producenta maszyn Mifamę Opa Carbo.

Celem tego projektu jest przywrócenie nieużytkowanej dziś przestrzeni miejskiej na terenie byłej Fabryki Kotłów. Projekt, który jest w fazie koncepcyjnej nazwaliśmy „Nowa Mifama”. Ma on na celu rewitalizację  części obiektów przemysłowych oraz wykorzystanie terenów centrum miasta dla budownictwa mieszkaniowego i usług. Mamy nadzieję, że uda się wspólnie z Urzędem i Politechniką Śląską opracować koncepcję nowej dzielnicy na tych terenach. Nadal równolegle przez najbliższe lata prowadzić będziemy produkcję w istniejącym zakładzie, który sukcesywnie modernizujemy i unowocześniamy – mówi Aleksander Stabla Wiceprezes Zarządu Carboautomatyka S.A (właściciel Mifamy).

Pracownicy magistratu są zgodni

Cały teren musi zostać zaaranżowany tak, aby odpowiadał na potrzeby lokalnej społeczności. Wprowadzanie terenów rekreacyjnych i zieleni jest niezwykle istotne, a najbardziej skuteczne wtedy, kiedy uda się je połączyć z już istniejącymi obszarami.

Jestem przekonany, że przy współpracy z Politechniką Śląską, otrzymamy  ambitne i nowatorskie projekty, dzięki którym uda nam się stworzyć ciekawe i przyjazne wszystkim przestrzenie – dodaje Mateusz Handel.

Pierwsze efekty pracy studentów Politechniki znane będą na jesieni.

Komentarze (1)    dodaj »

  • Mieszkaniec Kamionki

    Ciekawy pomysł. Dla młodych ludzi to bardzo wartościowe wyzwanie. Życzę by efekty ich pracy cieszyły mieszkańców i naszych gości.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również