Wiadomości z Mikołowa

Radzili o bezpieczeństwie

  • Dodano: 2018-04-30 10:15

W auli mikołowskiej komendy odbyło się kwartalne spotkanie zespołu ds. koordynacji służby prewencyjnej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele policji, lokalnych samorządów oraz straży miejskiej. Podsumowano pierwszy okres pracy służb w 2018 roku. Tego typu spotkania odbywają się regularnie, nie rzadziej niż raz na kwartał.

26 kwietnia o godzinie 12.00, wszystkich zgromadzonych na auli, przywitał pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie kom. Dariusz Waligóra. Podczas spotkania omówiono analizę stanu bezpieczeństwa całego powiatu mikołowskiego, a także planowane imprezy i zabezpieczenia w kolejnym kwartale bieżącego roku. Zebrane w analizie dane przedstawione zostały w ujęciu liczbowym wskazując statystykę w roku bieżącym oraz w zestawieniu z rokiem 2017. Podczas spotkania przypomniano również o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zachęcając przedstawicieli samorządów do promowania jej na podległych terenach.

Szef mikołowskich mundurowych podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i prosił zebranych gości o ewentualne wskazówki i uwagi, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na poprawę jakość pracy policjantów, a co w konsekwencji przyni się także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w powiecie mikołowskim.

Spotkania o takim charakterze odbywają się regularnie, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.