Wiadomości z Mikołowa

Oświadczenie Starosty Mikołowskiego ws. przystąpienia do prac wyburzeniowych schronu

 • Dodano: 2021-02-17 07:00, aktualizacja: 2021-02-16 20:47

Starosta Mikołowski wydał oświadczenie ws. przystąpienia do prac wyburzeniowych schronu.

W związku z przystąpieniem przez władającego nieruchomością na cele budowlane w dniu 11.02.2021r. do prac wyburzeniowych schronu przy ul. Gliwickiej w Śmiłowicach oświadczam, co następuje.

Schron przy ul. Gliwickiej w Śmiłowicach, w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie był wpisany do rejestru zabytków. Dopiero, w godzinach wieczornych dnia 12.02.2021r., na stronie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pojawiła się informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków schronu bojowego będącego elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka „Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”. Zgodnie z obowiązującym od 9 września 2017 r. przepisem art. 10a ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

Należy również przypomnieć, iż przedmiotowy obiekt nie jest wskazany w "Wykazie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 30.11.2010r." do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Właściciel nieruchomości, na terenie której znajduje się schron przy ul. Gliwickiej w Śmiłowicach zgłosił ten obiekt do rozbiórki dnia 16.11.2020 roku. Starosta, jako Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej zbadał przedmiotową sprawę, co zostało przedstawione w sposób szczegółowy powyżej, a nie znalazłszy możliwości ochrony niniejszego schronu przyjął zgłoszenie bez sprzeciwu, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane. Tutaj należy wskazać, iż w dniu podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia, schron bojowy przy ul. Gliwickiej nie był chroniony poprzez żadną z możliwych form ochrony zabytków. W świetle obowiązujących przepisów prawa, Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej nie mógł wydać innego rozstrzygnięcia. Starosta Mikołowski nie odpowiada za zaniedbania organów, które są predysponowane do ochrony zabytków. Art. 39 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane wyraźnie wskazuje, iż tylko w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do Rejestru Zabytków, a ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno – budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wobec sytuacji jaka zaistniała, słusznym byłoby poddanie ochronie całej linii fortyfikacji schronów bojowych w Obszarze Warownym "Śląsk" na terenie Powiatu Mikołowskiego. W tym celu Burmistrz Mikołowa mógłby przyjąć Zarządzenie o wpisie do Gminnej Ewidencji Zabytków, ujmując w nim wszystkie schrony bojowe znajdujące się w obszarze Gminy Mikołów lub Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków mógłby wszcząć postępowania w sprawie wpisów do rejestru zabytków w przypadku wszystkich, występujących w tym obszarze, tego typu obiektów. W lutym 2021 do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego został wpisany zespół fortyfikacji Obszaru Warownego "Śląsk" – Pododcinek "Wyry", Odcinka "Mikołów", na terenie miejscowości Wyry, w skład którego wchodzą dwa schrony bojowe. Starosta Mikołowski sugeruje, iż w tym procesie dużą rolę mogą odegrać organizacje społeczne, które w swoich statutach mają wpisane jako cel ochronę dziedzictwa kulturowego obszaru Powiatu Mikołowskiego.

Starosta Mikołowski, któremu również leży na sercu los zabytków w Powiecie Mikołowskim uważa, że bardzo dobrze się stało, iż na ten moment prace wyburzeniowe schronu przy ul. Gliwickiej zostały wstrzymane z racji obowiązujących przepisów prawa, dzięki wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków w trybie natychmiastowym.

Komentarze (6)    dodaj »

 • Monika

  W Paniowach na terenie byłego WOPR gdzie były wspomniana przez jorgusia rozebrana gorzelnia i folwark istnieje jeszcze niszczejący zamek Shaffgotzów a obok niego była już rozebrana przez obecnego właściciela lodownia. Dawna zabytkowa zabudowa została dostosowana do bieżących potrzeb gospodarstwa lub zniszczona. Ciekawe czy wiedział o tym Woj. Konserwator Zabytków oraz czy władze Mikołowa wyraziły na taką dewastację zgodę...

 • jt

  miasto mikołow,dobrze że nie mamy zabytków z czasów imperium Rzymskiego byłyby zagrożone gwarantuje jt

 • jorg

  Niestety takie władzę sobie sami wybraliście więc może to będzie nauczka na przyszłość ale jak znam życie to ludzie wybiorą jeszcze gorszych bałwanów niż obecnych urzędasów ( + rada miejska ) którzy myślą jak tu najwięcej podnieś opłaty żeby było na lux życie na posadzie niby burmistrza lub starosty . ( gratulacji ciemnogrodzie)

 • Kuba Batanachama

  Jorg bez jaj, Ty wierzysz jeszcze w uczciwość wyborów:-D? Tym krajem od stanu wojennego rządzą ci sami ludzie lub ich protegowani zmieniając się tylko stołkami. Po i PIS to zaledwie ponad 80 tys ludzi. Żeby dostać się do tej kasty musisz mieć co najmniej jednego protektora (w PIS 2) plus poparcie rejonowej komórki. Jako szary człowiek nie masz szans zebrać wystarczającej liczby podpisów w wyznaczonym czasie by zarejestrować swój komitet wyborczy. Tam niema prawa dostać się nikt z zewnątrz, stanowił by zbyt duże zagrożenie. Na kogo więc mają głosować Polacy mając wybór między złym a jeszcze gorszym? Wybory to układy i żadna afera nie ma szans zmienić ich wyniku nawet w Mikołowie...

 • kiki

  faryzeusze dbaja o ekologie a w roznych miastach deweloperzy buduja na masowa skale ogrodzone getta np.zagradzajac migracje zwierzynie w tym przypadku przeszkodził schron....

 • Monika

  Miasto tak dba o zabytki że w Paniowach,, zniknął" zabytkowy folwark i gorzelnia będącą zabytkiem techniki. Ale czego pieniądz nie może, w władze Mikołowa pazerne, oj pazerne...

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również