Wiadomości z Mikołowa

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu MPZP - obszar Kamionka - ETAP I

  • Dodano: 2022-04-05 06:00, aktualizacja: 2022-04-04 21:55

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I – w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 6 kwietnia 2022 r. do 9 maja 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek 16) lub uzyskać informacji pod numerami telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-543, (32) 32-48-560, (32) 32-48-590, w godzinach pracy urzędu, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej na platformie ZOOM, w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godzinie 16:00. Istnieje możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją.

Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link:

Tutaj znajduje się instrukcja jak dołączyć do dyskusji na platformie ZOOM.

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można uzyskać pod nr telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-560.

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r. Muszą zawierać dane osobowe tj.: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji on-line.

Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że można komentować i dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich dobrowolne podanie ułatwi sporządzenie protokołu z dyskusji. Zabrany głos nie będzie jednak formalną uwagą ale opinią na temat projektu planu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również