Wiadomości z Mikołowa

Konfliktu Urzędu i mieszkańców Nowego Świata ciąg dalszy. Jest oświadczenie Schneider

 • Dodano: 2019-08-05 09:00, aktualizacja: 2019-08-05 18:26

Ciąg dalszy konfliktu między władzami Mikołowa i mieszkańcami Nowego Świata w sprawie działalności Schneider Electric Transformers. Firma wydała specjalne oświadczenie.

Kilka dni temu, informowaliśmy o wpłynięciu do biura Rady Miasta Mikołowa skargi na burmistrza Mikołowa, Stanisława Piechulę w sprawie wydania pozytywnej decyzji na zwiększenie produkcji w sąsiadującej z zabudową mieszkalną Nowego Świata fabryce transformatorów. Mieszkańcy dzielnicy mają dość - ich zdaniem - zagrażającej zdrowiu i środowisku działalności firmy. W skardze złożonej w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat – Wymyślanka prezes Mirosław Chmiel i członek Stowarzyszenia, Ryszard Grzywocz napisali m.in.

Burmistrz swoim stanowiskiem w decyzji BGO.6220.11.2016. AO z dnia 31 maja 2019 roku pozytywnie postrzegając zwiększenie produkcji w Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 52, położonej w obszarze oddziaływania na środowisko mieszkalne, świadomie i z premedytacją lekceważy mieszkańców i ich coraz trudniejsze warunki życia.

Należy także nadmienić, iż zarówno burmistrz jak i inwestorzy są świadomi skomplikowanej sytuacji prawnej tych terenów, wkomponowanych w obszary mieszkaniowy i rekreacyjny, co jest zasadniczym argumentem ograniczającym działalność przemysłową. Jednakże na przestrzeni lat (od 2004 roku do dziś) inwestorzy, za cichym przyzwoleniem władz lokalnych skutecznie obchodzą prawne zakazy, uzyskując decyzje zezwalające na budowę hal magazynowych, które następnie wykorzystywane są jako hale produkcyjne, co w rzeczywistości jest nadużyciem zarówno prawa budowlanego, jak i lokalnego.

Pozyskiwanie przychodów do budżetu miasta nie jest i nie może być usprawiedliwieniem dla tak haniebnej postawy burmistrza wobec mieszkańców Mikołowa i na ciągłe pogarszanie ich warunków życia. Zdecydowanie działania burmistrza powinny być skierowane w kierunku wygospodarowania w gminie odpowiednich obszarów pod produkcję i hale produkcyjne niekolidujących ze środowiskiem mieszkalnym i zarazem umożliwiłoby to wywiązanie się z treści złożonego ślubowania.

Kilka tygodni wcześniej do UM Mikołów wpłynęła również petycja mieszkańców ul. Stolarskiej, którzy nie zgadzają się na rozwój i modernizację zakładu Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o. i wnoszą o wstrzymanie - ich zdaniem - inwestycji szkodliwie wpływające na zdrowie.

Jak informuje naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Sabina Winnicka-Mrowiec, 14 sierpnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 26 lipca 2018 roku złożony przez firmę Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji burmistrza Mikołowa, wydanej 19 maja 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przeniesienie i modernizacja linii kadzi, eksploatowanej przez Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.

31 maja 2019 roku burmistrz Mikołowa wydał decyzję zmieniającą własną decyzję z 19 maja 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W związku z zażaleniem prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka”, Mirosława Chmiela, pismem z dnia 28 czerwca 2019 roku ww. decyzja została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Wyjaśniamy, że decyzja środowiskowa odgrywa bardzo ważną rolę w procesie inwestycyjnym. Choć sama nie jest decyzją, na podstawie której inwestor może przystąpić do realizacji inwestycji. Jest decyzją, od której uzależnione jest wydanie innych aktów administracyjnych w toku procesu inwestycyjnego. Katalog decyzji, których wydanie uzależnione jest od decyzji środowiskowej określony został w art. 72 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących zawsze potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową. Oznacza to, że organ właściwy do wydanie tej decyzji przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami powołanej ustawy i jest zobligowany wydać tę decyzję, jeśli inwestor spełni wymagania określone przepisami ustawy. Przesłanki wydania decyzji negatywnej muszą wynikać z konkretnie wskazanych uregulowań prawnych i faktycznych. 

Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić w przypadku wystąpienia sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający czy też sprzeczności z innymi przepisami prawa. Podstawę taką może również stanowić wynikająca z art. 81 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie niż proponowany przez wnioskodawcę.

Przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a decyzja dla niego została wydana po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Gliwicach.

Zgodnie z prawem, burmistrz Mikołowa nie jest organem właściwym, który mógłby przyczynić się do wstrzymania realizacji planowanej inwestycji w innych niż wymienione sytuacjach. Po uzyskaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanej inwestycji, na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji lub dokonania zgłoszeń wymienionych w art. 72 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ właściwy do wydania tych decyzji lub przyjęcia zgłoszeń, będzie również właściwy do ewentualnego wstrzymania realizacji inwestycji.

Stanowisko w tej palącej sprawie zabrał również zarząd zakładu transformatorów. W przysłanym naszej redakcji oświadczeniu, wystosowanym przez Schneider Electric Transformers Sp. z o.o. czytamy:

Wszelkie inwestycje realizowane na terenie Zakładu Transformatorów w Mikołowie są zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym, lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mikołów oraz normami i wymaganiami środowiskowymi. Modernizacja Zakładu Transformatorów w Mikołowie ma na celu unowocześnienie dotychczasowego procesu, a nowa lakiernia, odzwierciedlająca najnowsze technologie, zastąpi dotychczas działającą i będzie całkowicie bezpieczna dla środowiska naturalnego oraz pracowników i mieszkańców. 

Kwestie środowiskowe i bezpieczeństwa są najwyższym priorytetem dla Schneider Electric. W związku z tym na każdym etapie naszych działań stosujemy materiały i procesy technologiczne, które są sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i są zawsze zgodne z wszelkimi wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Prezes Zarządu Schneider Transformers Poland, Ewa Krain-Dudek deklaruje otwartość do rozmowy zarówno z władzami Mikołowa, mieszkańcami Nowego Świata, w tym ul. Stolarskiej i zarządem Stowarzyszenia Nowy Świat-Wymyślanka.

Jesteśmy otwarci na spotkanie z przedstawicielami zainteresowanych Stron celem wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości w dogodnym dla wszystkich terminie – zachęca Ewa Krain-Dudek.

Komentarze (11)    dodaj »

 • Ki

  Robilem w tej ze firmie guwniana ale co komubprzeszkadza przez plot skoro sporo pracownikuw miesza obok firmy

 • Nie_Analfabetom

  Dzban ortograficzny.

 • A. A

  Ta lapka na minus to tylko za błędy ortograficzne pozdrawiom

 • ŻycieJakWMadycie

  ja sie zastanawiam. Jezeli chodzi o Nowy Świat.... kto i kiedy i komu przekształcil dzialke na budowlana. Palcem nie bede pokazywac.Bylo tanio :) Dla ciekawskich wystarczy dowiedziec sie kto gdzie mieszka i połączyc fakty. Nawet mozna bylo las wyciac bez zezwolenia. Da sie?da sie?... Milego dnia wszystkim

 • edek

  Czytałem skargę pani, która kupiła/wybudowała dom na Jamnie przy torach. Skarżyła się na hałas od pociągów, które jeżdżą za płotem. Nie wiem, jaką dostała odpowiedź, ale zastanawiałem się co ja bym jej odpowiedział, gdybym musiał, zachowując przy tym "kulturę wypowiedzi".

 • Bbb

  Ktos tu liczy na jakas zapomoge.

 • Yo

  Tereny mieszkalne? Ok... Ale gdzie tam sa tereny rekreacyjne niech mi ktos powie? Mickiewicza? Czy przejazd kolejowy? xD Zreszta, firmy staly tam od zawsze, wiec jak sie wybudowales, albo wprowadziles obok - twoj problem... Widzialy galy co braly... A ze nie myslales ze bedzie tak glosno? A bo to nowosc ze kolo firmy jest glosno?! Smiech na sali...

 • Mikołowianin

  nie rozumiem nagonki na obecne władze miasta, skoro te tereny "od zawsze" były przemysłowe, a budownictwo mieszkaniowe weszło dopiero 20 lat temu /osiedle Stolarska/, 8-9 lat temu Nowy Swiat szergowce, kilka lat temu budynki wielorodzinne wybudowane przy samych torach kolejowych i w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Transformatorów. To co, decydenci i inwestorzy z tamtych lat nie mieli wiedzy, na jakich terenach lokują swoje budownictwo mieszkaniowe? Czy kupując za bezcen tereny liczyli na to, że uda im się pozbyć tych zakładów?

 • Lili

  Ponieważ Burmistrz nie jest z PISU.Stąd nagonka.Gdyby reprezentował jedyną właściwą władzę PISLAND-to nikt by gęby nie otwierał

 • Mieszkaniec Mikołowa

  Nie pij już

 • Miku

  Suuper wypowiedz

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również