Wiadomości z Mikołowa

Ćwiczenia mobilizacyjne "EGIDA 18" w Mikołowie

  • Dodano: 2018-10-02 10:30

W minioną niedzielę w mikołowskiej komendzie odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18”. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ćwiczenie „EGIDA 18” było największym w powojennej historii Policji ćwiczeniem obronnym dla osób niebędących funkcjonariuszami Policji, które posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych Policji. Przeprowadzono je przy ścisłej współpracy z administracją wojskową zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym, a w przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia poza Wydziałem Prewencji uczestniczyły praktycznie wszystkie komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Podobne ćwiczenia mobilizacyjne przeprowadzone były jeszcze w sześciu innych jednostkach garnizonu śląskiego, a mianowicie w Bytomiu, Jastrzębiu Zdroju, Kłobucku, Myszkowie, Tarnowskich Górach oraz Żorach.

W ramach ćwiczenia żołnierze rezerwy, otrzymali listem poleconym wezwania od właściwych względem miejsca swojego zameldowania Wojskowych Komendantów Uzupełnień na minimum 14 dni przed planowanym terminem ćwiczeń. W mikołowskiej komendzie stawiło się łącznie 20 osób.

W ramach przebiegu ćwiczenia osoby, które stawiły się na ćwiczenia zostały poddane procesowi zaewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie rezerwistów oficjalnie przywitał szef mikołowskiej jednostki nadkom. Krzysztof Skowron, który w tym dniu pełnił funkcję dowódcy ćwiczenia. Policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Łącznie w zapewnieniu prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia uczestniczyło 29 osób stanowiących zarówno kadrę składającą się z funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych mikołowskiej komendy policji.

Zagadnienia szkoleniowe obejmowały między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci- prelegenci podczas zajęć omówili także przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie. Po zakończeniu szkolenia zastępca kierownika ćwiczeń Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Krzysztof Czech, wręczył uczestnikom zaświadczenia o jego ukończeniu.

Przebiegowi ćwiczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie przyglądał się obserwator z Komendy Miejskiej Policji w Tychach, który podobne przedsięwzięcie organizował w ubiegłym roku na terenie swojej jednostki policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również