Wiadomości z Mikołowa

Postępowanie frankowe krok po kroku

  • Dodano: 2021-12-15 12:15

Postępowanie frankowe jest jedyną drogą do uwolnienia się spłacania wysokich rat kredytu zaciągniętego we frankach na zakup nieruchomości. Aby uzyskać satysfakcjonujący wyrok sądowy należy zgłosić się do kancelarii prawnej, która specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów frankowiczów i posiada na swoim koncie wiele wygranych spraw z bankami.

Jak rozpoznać klauzule niedozwolone w umowach frankowych?

Umowy na kredyty zaciągnięte we frankach zawierają w swojej treści tak zwane klauzule waloryzacyjne, które jak się najczęściej okazuje są niedozwolone, czyli abuzywne. Jakie są przyczyny ich wadliwości? Przede wszystkim jest wskazywanie w nich kursów kupna i sprzedaży franków szwajcarskich w tabelach kursów, które dany bank ustalał jednostronnie. Natomiast kredytobiorcy w żadnym momencie nie mogli przewidzieć jak będzie się kształtować kurs tej waluty oraz sumy wypłaty i wysokość rat. Co to oznacza dla kredytobiorców? Jeżeli zostanie udowodnione, że w umowie kredytowej umieszczone są klauzule niedozwolone, będzie to oznaczało, że nie wiążą one frankowicza od samego początku, czyli od dnia zawarcia tej nieuczciwej umowy. Jakie będą tego skutki? Podczas sprawy sądowej może dojść do ustalenia, że jest to umowa nieważna lub uznania, że umowa może obowiązywać bez klauzul abuzywnych, czyli kredyt frankowy staje się złotówkowym i następuje odfrankowienie umowy.

Postępowanie frankowe krok po kroku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2019 roku wydał korzystny wyrok dla rodziny, która zaciągnęła kredyt frankowy i od tego momentu wydawane w polskich sądach wyroki stały się bardziej jednolite. Nie ma sensu spłacać kolejnych rat kredytu, gdy w umowie bankiem mogą znajdować się klauzule niedozwolone. Trzeba poznać swoje prawa i dlatego warto udać się do kancelarii prawnej i skorzystać z pomocy prawnika, ponieważ pozwoli to ocenić możliwości wygrania sprawy. A coraz częściej pojawiają się takie możliwości związane z najnowszym orzecznictwem a także ugodami, jakie proponują niektóre banki. Podczas pierwszej konsultacji prawnik wykona analizę dostarczonych dokumentów. Dlatego trzeba zabrać ze sobą umowę kredytową, regulamin a także aneksy. Na tej podstawie dokona oceny możliwości dochodzenia roszczeń względem banku oraz rozstrzygnięcia, jakie może przedstawić sąd.

Jakie dokumenty trzeba skompletować, aby rozpocząć postępowanie frankowe?

Współpracując z kancelarią prawną, następuje kompletowanie dokumentacji i prawnik w imieniu swojego klienta występuje do banku, który udzielił kredytu frankowego o udostępnienie dokumentów, które są ważne dla sprawy. Jakie to dokumenty? To na przykład zestawienia spłaty rat a także przedstawienie zaświadczeń o wypłaconych transzach. Posiadając takie dowody na piśmie prawnicy potrafią wyliczyć szacunkową wartość roszczeń a także przygotować argumentację zasadności ich dochodzenia. Oczywiście klient kancelarii zostanie poinformowany o wszystkich kosztach np. wynagrodzenie pełnomocnika. Jednak wygrana sprawa sądowa zapewnia zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Polubowne rozwiązanie sporu z bankiem

Prawnik mając pełnomocnictwo od swojego klienta podejmuje działania, aby rozwiązać problem polubownie. W tym celu do banku, który udzielił kredytu we frankach wysyłane jest wezwanie do zapłaty, w którym frankowicz domaga się zapłacenia wyliczonych kwot. Przychylenie się banku do takiej reklamacji nie powoduje konieczności wstępowania na drogę sądową. Jednak banki nie decydują się polubowne rozwiązywanie sporów z frankowiczami i kwestionują roszczenia kredytobiorców. W takiej sytuacji następuje wszczęcie postępowania frankowego http://odfrankuj.org sądowego.

Jak przebiega postępowanie sądowe?

Złożenie pozwu do sądu spowoduje, przesłanie jego odpisu do banku, który został pozwany. Bank jest zobowiązany do złożenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Ten etap może trwać kilka miesięcy, ponieważ wymiana pism procesowych między pełnomocnikami zajmuje sporo czasu. Sąd umożliwia powodowi zajęcie stanowiska odnośnie złożonego pozwu przez frankowicza. Najczęściej obie strony to znaczy prawnik reprezentujący frankowicza i pełnomocnik banku składają w sądzie wniosek o wydanie opinii biegłego, który ma na to określony termin. Dochodzi oczywiście do przesłuchania stron oraz świadków, którymi są pracownicy banku świadczący na jego korzyść.

Indywidualne okoliczności konkretnej sprawy a także jej skomplikowanie mogą spowodować wyznaczenie przez sąd kilku terminów. W większych miastach w sądach uruchamiane są wydziały frankowe przyspieszające sprawy z powództwa poszkodowanych kredytobiorców. Ostatnio częstym kierunkiem działań sądów jest zapadalność wyroków na jednej rozprawie. Sąd rezygnuje z powoływania biegłego a także przesłuchiwania wyznaczonych przez bank pracowników.

Jakie koszty sądowe wiążą się z postępowaniem frankowym?

Jest to stała wysokość opłaty za pozew (sprawy z czynnościami bankowymi) wynosząca 1000 złotych. Jest to duża dogodność dla frankowiczów, ponieważ gdyby opłaty były naliczane na zasadach ogólnych, opłata wyniosłaby 5% wartości dochodzonych roszczeń.

Wyrok sądu w postępowaniu frankowym

Zakończenie postępowania frankowego https://www.lolapopp.pl/co-dalej-frankowicze/ to oczywiście wyrok wydany przez sąd I instancji. Jeżeli wiąże się z przegraniem sprawy, istnieje możliwość złożenia apelacji do sądu II instancji. Jaki jest termin? To 14 dni od momentu otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze (1)    dodaj »

  • Lidia K

    No i ja bede musiała jednak udac się do jakiejś kancelarii po wycenę, dziś dowiedziałam się, że mój bank BGŻ Pariba (nie będzie anonimowym) nie przeiwduje ugód z klientami frankowymi. Ide tez do rePlanu, niech mi za darmo wycenią co mogę odzyskac, a raczej z paszczy bankui wyszarpać. Skończyło sie czekanie, czas działać.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.