Wiadomości z Mikołowa

PITY 2017 sporządzane przez płatników

  • Dodano: 2016-12-30 11:30

Wypełniając PITY 2017 podatnicy najczęściej wykorzystają informacje otrzymane od płatników. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy sporządzają deklaracje roczne PIT-11, PIT-8C,  lub roczne obliczenie podatku na zlecenie podatnika na formularzu PIT-40 oraz PIT-4R.

PIT-11 i PIT-8C

Deklaracje te zawierają informacje o przychodach, pobranych składkach oraz zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy. .PITY 2017 przekazywane są podatnikom do końca lutego. Natomiast termin przesłania do urzędu skarbowego zależy od formy oraz od ilości pracowników zatrudnionych w firmie. Duże firmy zatrudniające powyżej pięciu pracowników są zobowiązane dostarczać formularze PIT-11 drogą komunikacji elektronicznej. Mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 pracowników, mogą dostarczyć do US druki papierowe, ale muszą to zrobić do końca stycznia (PITY 2017 do wtorku 31 stycznia).

PITY 2017 wystawiane za pracownika

Płatnik nie sporządza informacji PIT-11 w przypadku, gdy pracownik złoży wniosek PIT-12 o rozliczenie go przed urzędem skarbowym. Wówczas płatnik sporządza rozliczenie na formularzu PIT-40.

Na deklaracji takiej nie mogą być uwzględnione ulgi podatkowe, nie może to być rozliczenie na preferencyjnych warunkach (z małżonkiem, z dzieckiem). Płatnik przekazuje PIT-40 do właściwego urzędu skarbowego oraz podatnikowi do 28 lutego .

PITY 2017 wyłącznie dla US

Płatnik sporządza deklarację roczną PIT-4R przekazywaną wyłącznie do urzędu skarbowego o pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczkach na podatek dochodowy. Podatnik nie otrzymuje takiej informacji.

Kwota zaliczek wykazana  w PIT-4R powinna zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego.

Formularz PIT-4R za rok 2016 należy złożyć do końca stycznia 2017 roku (31 stycznia jest dniem pracy-wtorek).

PITY 2017 sporządzane przez organy rentowe

Organy rentowe (ZUS, KRUS) jako płatnicy przekażą świadczeniobiorcom oraz do urzędów skarbowych PITY 2017 w formie deklaracji PIT-40A/11A.

Po otrzymaniu takiego formularza z ZUS czy KRUS emeryt/rencista nie ma obowiązku samodzielnego rozliczenia się z fiskusem. PIT-40A uznawany jest za takie rozliczenie. Ale dotyczy to tylko sytuacji, gdy emeryt/rencista nie uzyskiwał innych dochodów, które musi rozliczyć w PIT-36 lub PIT-37. Jeśli np. otrzymywał w 2016 roku wynagrodzenie ze stosunku pracy albo z umowy zlecenia, musi sam rozliczyć PITY 2017, ujmując w tym rozliczeniu dane z deklaracji otrzymanych od płatników, w tym również z  ZUS i KRUS.


Podatnik samodzielnie rozlicza PITY 2017 również w przypadku, gdy chce skorzystać z ulg i odliczeń.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.