Wiadomości z Mikołowa

Jaka jest kwota podatku od nieruchomości w 2023?

  • Dodano: 2023-04-28 07:30, aktualizacja: 2023-05-02 10:46

Podatki od nieruchomości znacząco wzrosły od początku 2023 roku. Zmiana objęła wszystkie stawki – zarówno dla lokali mieszkalnych, jak i gruntów i budynków wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. Jeśli nabywasz nieruchomość, koniecznie sprawdź kwoty podatku od nieruchomości w 2023 roku.

Kto ustala kwotę podatku od nieruchomości?

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są indywidualnie przez miasta i gminy. Określając je, administracja może wziąć pod uwagę specyfikę regionu, dominujący sektor gospodarczy, a nawet zamożność mieszkańców. Co więcej, gmina ma też prawo do ustalenia własnych zwolnień z podatku od nieruchomości – poza tymi wymienionymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Wartości określane przez gminy nie mogą jednak przekraczać stawek maksymalnych, o których każdego roku minister finansów informuje drogą obwieszczenia. Wzrost stawek maksymalnych w zdecydowanej większości przypadków przekłada się także na zmianę stawek lokalnych.

Podatki od nieruchomości – stawki obowiązujące w 2023 r.

Jak informuje serwis Przyjazne Deklaracje, podatki od nieruchomości poszły w górę w 2023 roku. Podwyżka wyniosła średnio aż 12%.

Stawki maksymalne w 2023 r. wynoszą:

Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli - 2% wartości budowli

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne składają w urzędzie gminy właściwej według miejsca położenia nieruchomości informację IN-1. Na jej podstawie organ podatkowy oblicza wysokość podatku od nieruchomości obowiązującego na dany rok i w drodze decyzji informuje o niej podatnika. Osoba fizyczna nie musi znać wysokości stawek podatkowych obowiązujących w danej gminie. Na złożenie informacji IN-1 ma 14 dni – licząc od dnia, w którym nastąpiły okoliczności powodujące powstanie obowiązku podatkowego.

Z kolei osoby prawne same obliczają podatki od nieruchomości w deklaracji DN-1. Wymaga to od nich nie tylko znajomości danych gruntu, budynku czy lokalu, ale też wiedzy o obowiązujących w danej gminie stawkach podatkowych. Na podstawie wyliczeń z deklaracji DN-1 opłacają podatek w 12 proporcjonalnych ratach.

Ważne! Jeśli osoba fizyczna jest współwłaścicielem nieruchomości wraz z osobą prawną, składa deklarację DN-1 i opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.