Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

 • Dodano: 2020-06-15 13:45, aktualizacja: 2020-06-17 08:50

Dziennik konserwacji wózka widłowego to, obok książki eksploatacyjnej, jeden z najważniejszych dokumentów, potwierdzający stan techniczny urządzenia. Skrupulatne prowadzenie regularnych i rzeczowych zapisów umożliwia w późniejszym czasie poprawne wyliczenie resursu wózka. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie - jak prowadzić dziennik konserwacji wózka.

Czym jest dziennik konserwacji wózka widłowego?

Dziennik konserwacji stanowi dokument, którego prowadzenie określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 29. października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Przepisy prawa stanowią jasno, iż każdy pojazd jezdniowy unoszący, należący do kategorii urządzeń transportu bliskiego powinien posiadać dziennik konserwacji, w którym odnotowywane są wszystkie jego:

 • przeglądy;
 • naprawy;
 • modernizacje;
 • wymiany części.

Za prowadzenie i uzupełnianie tego typu dokumentu odpowiada zakładowy konserwator wózków widłowych lub też serwis wózków widłowych, z których współpracę podjął zakład pracy.

Szukasz dobrego serwisu wózków widłowych, który profesjonalnie poradzi sobie z prowadzeniem dziennika konserwacji wózka widłowego?

Sprawdź na:

Jak wypełniać dziennik konserwacji wózka widłowego?

Zazwyczaj dziennik konserwacji ma formę papierową. Można zakupić go łatwo np. przez internet (koszt zakupu nie jest wysoki od ok. 10 - 20zł). Początkowe informacje na pierwszych stronach powinny stanowić dane wózka:

 • marka oraz typ pojazdu;
 • numer seryjny;
 • numer nadwozia;
 • parametry urządzenia (udźwig maksymalny, wysokość unoszenia);
 • dane właściciela;
 • dane operatorów, którzy obsługują wózek widłowy;
 • a na koniec dane konserwatora, który nadzoruje stan techniczny urządzenia.

Drugą część dziennika konserwacji stanowią wpisy, dokonywane podczas przeglądów, w których konserwator w tabeli odnotowuje:

 • datę wykonania przeglądu;
 • stan licznika (liczbę przepracowanych motogodzin);
 • dokładny zakres wykonanych w trakcie przeglądu czynności;
 • sporządzoną na podstawie oględzin i testów opinię dotyczącą sprawności urządzenia;
 • datę, kiedy powinien zostać wykonany następny przegląd.

Jak często uzupełniać dziennik konserwacji wózków widłowych?

Ilość zapisów w dzienniku konserwacji zależy głównie od częstotliwości wykonywania przeglądów wózków widłowych. Ta z kolei bazuje na formie dozoru technicznego, pod jaką podlegają konkretne urządzenia. Wyróżnia się pełny dozór techniczny oraz dozór ograniczony.

jak-czesto-uzupelniac-dziennik-konserwacji-wozkow-widlowych

Pod dozór pełny podlegają urządzenia takie jak: wózki jezdniowe z wysięgnikiem, wózki z wysięgnikiem oraz osobą obsługującą unoszoną wraz z ładunkiem, a także pojazdy podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (wyposażone w fotel operatora). W przypadku tego typu urządzeń, przeglądy konserwacyjne wykonywane są co 30 dni i każdorazowo powinno być to odnotowane w dzienniku konserwacji wózka widłowego.


Ograniczony dozór techniczny dotyczy natomiast wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem, które są prowadzone lub też sterowanie zdalnie zza urządzenia (czyli takich jak tu - wózków paletowych elektrycznych). Pojazdy o ograniczonym dozorze technicznym, powinny mieć przeprowadzane przeglądy raz na 60 dni.

Każdy wykonany przegląd pojazdów powinien zostać odnotowany w dzienniku konserwacji.

Zasady prowadzenia dziennika konserwacji

Wyróżnia się kilka podstawowych zasad, według których powinien być prowadzony dziennik konserwacji wózka.
1. Zapiski w dzienniku mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez osobę, która jest przeszkolona i zdała państwowy egzamin UDT z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Wszystkie notatki i przeglądy powinny być sygnowane podpisem konserwatora.
2. Należy zwracać szczególną uwagę, aby dziennik konserwacji prowadzony był regularnie i starannie.
3. Podczas okresów przeglądowych, należy umożliwić inspektorom Urzędu Dozoru Technicznego wgląd w dziennik konserwacji wózka widłowego.
4. Dziennik konserwacji powinien być przechowywany w bezpiecznym i suchym miejscu, tak aby nie uległ zniszczeniu bądź zabrudzeniu.
5. Informacje zawarte w dzienniku konserwacji oraz książce eksploatacji powinny stanowić podstawę do wyliczenia resursu wózka widłowego (więcej o tym, jak to zrobić dowiesz się tutaj).

Podsumowanie

podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy rady dotyczące tego, jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego, w tym najważniejsze informacje:

 • jak uzupełniać dziennik konserwacji wózków widłowych;
 • kto i w jaki sposób powinien prowadzić zapiski;
 • ile kosztuje zakup dziennika;
 • oraz jakich zasad należy przestrzegać.

Mamy nadzieję, że niniejszy tekst będzie stanowić to źródło pomocy i wiedzy dla właścicieli oraz przyszłych konserwatorów wózków jezdniowych. Więcej informacji w tym temacie znajdziecie także w artykule: “Konserwacja wózków widłowych - przeglądy, terminy, dobre rady” dostępnym tutaj.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.