Wiadomości z Mikołowa

Do osiągnięcia jakich korzyści prowadzi zawarcie intercyzy

  • Dodano: 2021-12-15 12:15

Podpisanie intercyzy przed zawarciem związku małżeńskiego jest przez wiele osób uznawane jedynie za zabezpieczenie majątku na wypadek rozwodu. Ale jest to uproszczone rozumowanie, ponieważ jej znaczenie jest szersze a zdaniem prawników intercyza stanowi najlepszy dowód zaufania.

Co to jest intercyza?

Intercyza jest umową sporządzoną w formie aktu notarialnego a jej stronami są małżonkowie lub też osoby mające wstąpić w związek małżeński. Jest inną opcją w odniesieniu do wspólnoty majątkowej i warto wiedzieć, że majątek posiadany przed ślubem pozostaje nasz a sama intercyza nie ma tu znaczenia. Posiadając przed zawarciem małżeństwa trzy domy, po jego rozwiązaniu nadal będą one tylko naszą własnością. Intercyza dotyczy czegoś innego a mianowicie wchodzenia w posiadanie majątku po ślubie.

Jeżeli w czasie trwania małżeństwa zostanie zakupiony apartament, to po podpisaniu wcześniej intercyzy będzie on własnością tylko jednego małżonka. A nie tak jakby to miało miejsce, gdyby jej nie było, to znaczy stanowiłby majątek wspólny. Czy intercyzę można zawrzeć tylko przed ślubem? Oczywiście, że nie, intercyzę można podpisać także w późniejszym czasie jedynie koszty będą większe. Ważne! Sporządzona intercyza https://www.pogodna.waw.pl/adwokat-profesjonalna-pomoc-prawna/ nie wpływa na dziedziczenie, to znaczy masa spadkowa staje się majątkiem osobistym.

Do osiągnięcia jakich korzyści prowadzi zawarcie intercyzy?

Do majątku wspólnego małżonków zaliczane jest to, co nie jest składnikiem majątku osobistego. Co wchodzi w skład majątku wspólnego? Wszystko, co zostało nabyte przez małżonków, w czasie trwania związku małżeńskiego a także nabyte tylko przez jednego z nich. Na majątek wspólny składają się również środki finansowe zainwestowane w fundusze emerytalne, zyski ze wspólnego majątku i osobistego (np. czynsz za wynajem domu, który jest własnością osobistą jednego z małżonków).

Analizując korzyści, jakie daje zawarcie intercyzy, trzeba stwierdzić, że jest ona istotna w przypadku posiadania własnej firmy. Uzyskana rozdzielność majątkowa spowoduje, że w sytuacji pojawienia się problemów finansowych w czasie prowadzenia działalności gospodarczej małżonek będący przedsiębiorcą będzie odpowiadał za powstałe długi tylko majątkiem własnym. Żona zachowa swój majątek w formie nienaruszonej. Gdyby nie było intercyzy zadłużenie byłoby pokrywane z majątku wspólnego. Czy zawsze intercyza chroni współmałżonka? Trzeba jasno powiedzieć, że kontrahenci, którzy podpisują umowę z przedsiębiorcą muszą zostać poinformowani o fakcie istnienia intercyzy. Tylko wtedy majątek małżonka jest chroniony. Intercyza powodująca rozdzielność majątkową ułatwia zaciągnięcie kredytu, z tego powodu, niektórzy decydują się na jej podpisanie już w czasie trwania małżeństwa.

Kto powinien podpisać intercyzę?

Korzyści z zawarcia intercyzy http://klimkowski-kancelaria.pl dotyczą również osób, które jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński mają długi. Intercyza spowoduje, że nie obciążają one przyszłej żony lub męża. Oznacza to, że będąc już małżeństwem, środki ściągane na pokrywanie długów pochodzą tylko z majątku osobistego. Inną ważna kwestię stanowią zawody, których wykonywanie może prowadzić do powstania odpowiedzialności finansowej a dokładnie chodzi o popełnienie błędu. Dotyczy to takich profesji jak: inżynier budownictwa, notariusz, lekarz. Tutaj rozdzielność majątkowa jest korzystna, dlatego jest często w takich przypadkach stosowana.

Do niedawna uważano, że tylko ludzie bardzo zamożni dążą do podpisania intercyzy przed ślubem, obecnie to wygląda inaczej. Wielu notariuszy wskazuje, że do podpisania intercyzy częściej dąży przyszły małżonek nie posiadający majątku. Dlaczego? Po prostu, nie chce być zależny od innej osoby. Chociaż planując ślub nie myśli się o tym, to rozdzielność majątkowa powstająca po podpisaniu intercyzy ułatwia przeprowadzenie rozwodu.

Intercyza zapewnia niezależność finansową

Posiadanie rozdzielności majątkowej powoduje to, małżonkowie uzyskują niezależność finansową. Czyli każdy z nich zarządza swoim osobistym majątkiem, swobodnie dysponuje nim i podejmuje decyzje z nim związane. Oczywiście w przypadku rozwodu nie powstają nieporozumienia na tle podziału majątku, bo po prosty wspólnego majątku nie ma. Ale jest inna ważna kwestia łącząca się z rozwodem i sprawami alimentacyjnymi na rzecz drugiego małżonka. Otóż, zawarcie intercyzy nie chroni małżonków przed zaspokajaniem potrzeb małżonka w trudnej sytuacji finansowej.

Intercyza jako forma ochrony

Intercyza może przybierać różne formy i to od nich zależy sposób ochrony współmałżonka. W przypadku rozdzielczości zakres ochrony jest większy niż ma to miejsce przy rozdzielności ograniczonej bądź też rozszerzonej. Dlaczego? Ponieważ, w ich przypadku mamy do czynienia z majątkiem wspólnym. Ochrona, jaką daje intercyza jest zależna od rodzaju długów oraz okoliczności, jakie towarzyszyły ich powstawaniu. Chodzi o to, czy długi są wynikiem przestępstwa czy może wynikają z podpisanej umowy. Trzeba mieć świadomość, że ochrona będzie wyglądała inaczej w przypadku: długów wynikających z prowadzenia przez małżonka firmy, długów prywatnych, długów wynikających z naliczeń urzędu skarbowego lub ZUS. Reasumując: intercyza działa w czasie przyszłym, to znaczy będzie korzystna w odniesieniu do różnych czynności prawnych, które będą miały miejsce już po jej zawarciu.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.