Wiadomości z Mikołowa

Zmiany w przepisach - kradzież za 500 zł jest przestępstwem

  • Dodano: 2018-11-19 11:45

Zmienił się kodeks wykroczeń i kradzież za kwotę 500 złotych jest już przestępstwem, a nie jak do tej pory wykroczeniem. Ma zostać również utworzony elektroniczny rejestr o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu, osobach podejrzanych o ich popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za wymienione wykroczenia, także bez ich wiedzy i zgody. Administratorem tych danych będzie Komendant Główny Policji. Zmiany dotyczą również popełnienia 2 lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu.

Od ubiegłego czwartku zmienił się kodeks wykroczeń. To oznacza, że będzie obowiązywała sztywna kwota 500 złotych i w przypadku, gdy zajdzie konieczność oszacowania wartości mienia stanowiącego rozgraniczenie pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem, sprawca będzie odpowiadał jak za przestępstwo. Do tej pory o kwalifikacji decydowała kwota ustalana jako 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie było to 525 złotych. Ponadto w Ustawie o Policji dodany został artykuł 20 f, w którym uregulowane zostały zasady pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń informacji, w tym danych osobowych, o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu określonych w art. 119 par.1, art. 120 par.1, art. 122 par. 1 i 2 oraz w art. 124 par. 1 Kodeksu wykroczeń, osobach podejrzanych o ich popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za te wykroczenia, także bez ich wiedzy i zgody. Administratorem tych danych będzie Komendant Główny Policji. W tym zakresie przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. 1 listopada 2019 roku. W ustawie Kodeks karny dokonano nowelizacji art. 12 poprzez oznaczenie jego dotychczasowej treści jako par. 1 i dodanie par. 2 w brzmieniu: " odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo." Ustawodawca chciał w ten sposób zaprzestać procederom kradzieży nieprzekraczających kwoty odpowiedzialności za przestępstwo, z których złodzieje zrobili sobie źródło utrzymania.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również