Wiadomości z Mikołowa

Zmiany w Karcie Mieszkańca Gminy Mikołów

  • Dodano: 2018-06-11 12:15

Szanowni Państwo, informujemy, iż w zakładce dotyczącej Karty Mieszkańca Gminy Mikołów zostało umieszczone nowe zarządzenie Burmistrza Mikołowa dotyczące Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.

Najważniejszą zmianą wynikającą z wprowadzenia tego zarządzenia jest wydłużenie ważności Kart Mieszkańca Gminy Mikołów do dnia 31.07.2023 r., zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 5.06.2018 r.

Zmiany wprowadzone powyższym zarządzeniem to:

– we wnioskach o wydanie karty zmiana zapisu dotyczącego Zgody na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,

– dodania do listy osób uprawnionych do otrzymania karty, których miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów:

rolników, posiadających gospodarstwo rolne na terenie Gminy Mikołów, utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa,

osób bezrobotnych.

Ponadto zmiany zapisu o dopuszczeniu możliwoci przedłużenia ważności Karty Mieszkańca przez Organizatora Programu nie na rok jak było do tej pory, a na dany okres bez konieczności ponownego składania wniosku o przedłużenie karty, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Zgodnie z Obwieszczenie Burmistrza z dnia 5.06.2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1664/109/18 z dnia 16 maja 2018 r. oraz załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, Regulaminem wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów (rozdział III. Zasady wydawania karty, pkt. 21) ważność Kart Mieszkańca Gminy Mikołów ulega przedłużeniu do dnia 31.07.2023 r.

Karty wydane z okresem ważności do dnia 31.07.2018 r. oraz do dnia 31.07.2019 r. ulegają przedłużeniu na okres do dnia 31.07.2023 r. W związku z powyższym nie ma konieczności ponownego składania wniosku o przedłużenie kart już wydanych. Osoby posiadające wpis na odwrocie karty, co do daty ważności karty do dnia 31.07.2018 r. oraz 31.07.2019 r., jeśli wyrażą taką chęć mogą uzyskać stosowny wpis o terminie ważności karty do dnia 31.07.2023 r. na jej odwrocie w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również