Wiadomości z Mikołowa

Szkolenie "Radykalne zmiany w rachunkowości NGO"

  • Dodano: 2014-09-30 09:45, aktualizacja: 2014-09-30 12:18

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, Urząd Miasta Mikołów, Urząd Miasta Siemianowice Śl. oraz Chorzowskie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają na szkolenia "Radykalne zmiany w rachunkowości NGO", które odbędą się w październiku w Mikołowie.

W dniu 5 września 2014r. ustawą z dnia 11 lipca 2014r.  (Dz.U. z 2014r. poz. 1100) o zmianie ustawy o rachunkowości ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w zakresie przygotowanie sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. Za jednostkę mikro (mając na względzie zawartą w ustawie definicję) uznaje się również fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej - na bazie którego część organizacji pozarządowych prowadziła księgowość - zostało uchylone.
W ramach szkolenia omówione zostaną ww. zmiany przepisów, jak również zmiany w obszarze sporządzania sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne.

Zagadnienia, które będą omówione na szkoleniu:

  • Zmiany ustawy o rachunkowości
  • Wpływ zmian ustawy o rachunkowości na prowadzenie księgowości przez podmioty ekonomii społecznej
  • Konsekwencje uchylenia rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Obowiązek sporządzania rachunku zysków i strat (w ujęciu uproszczonym) przez podmioty ekonomii społecznej.
  • Obowiązek sporządzania bilansu (w ujęciu uproszczonym) przez podmioty ekonomii społecznej.
  • Obowiązek sporządzania informacji uzupełniającej do bilansu
  • Wpływ zmian ustawy o rachunkowości w zakresie planu kont, sposobu ewidencjonowania i polityki rachunkowości.


Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim księgowych i przedstawicieli zarządów podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), mających siedzibę w subregionie centralnym woj. śląskiego (powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno oraz powiaty zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki), ale też wszystkie osoby zainteresowane tematem i związane z tymi podmiotami.

Szkolenie poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz - właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych  dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. trenerka zakończyła studia doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od max 3 osób na organizację oraz pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia OWES.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby osób z jednej organizacji.

13 października 2014, 15:00
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Domku Parkowym,
Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów


Formularze zgłoszeniowe (dostępne w GARR oraz do pobrania ze strony www.owes.slask.pl) należy przesyłać do 3 dni przed terminem wybranej edycji szkolenia e-mailem na adres owes@garr.pl lub faxem 32 72 85 956.

Pozostałe dokumenty (formularze PES i PES_os) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania PES należy dostarczyć do GARR S.A. przed szkoleniem.

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą proszone są o kontakt, gdyż zobowiązane są przedstawić dodatkowe 2-3 oświadczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 72 85 953

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również