Wiadomości z Mikołowa

Środki dla pracodawców z KFS na kształcenie pracowników

  • Dodano: 2014-08-28 12:30

W związku z pozyskaniem środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ma możliwość przeszkolenia zarówno pracodawców jaki i pracowników w ramach w/w środków.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest dla pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, aby nie utraciły pracy z powodu nieadekwatnych kompetencji do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.

Pomoc adresowana jest dla osób w wieku 45 lat i więcej. Udzielone wsparcie stanowi pomocą de minimis.

Finansowaniu w ramach środków KFS podlegają:

  • kursy,
  • studia podyplomowe,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.


Jeżeli są Państwo zainteresowani w/w formą wsparcia, szczegółowych informacji udzielają:

Agnieszka Rzepiak - Specjalista ds. rozwoju zawodowego
agnieszka.rzepiak@pup-mikolow.pl

lub

Ilona Czyż - Specjalista ds. rozwoju zawodowego
ilona.czyz@pup-mikolow.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również