Wiadomości z Mikołowa

Sprawa komendanta SM rozwiązana

  • Dodano: 2018-04-22 15:15

Znamy wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie zatrudnienia Bogusława Łuczyka na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie.

Podczas styczniowej sesji RM, przewodniczący Rady Miejskiej, Michał Rupik przekazał radnym informację o przedłożeniu do Komisji Rewizyjnej wniosku o sprawdzenie, czy obecny komendant Straży Miejskiej Bogusław Łuczyk ma prawo do sprawowania nadanej mu funkcji. Sprawa miała związek z doniesieniami pojawiającymi się w mediach lokalnych, dotyczących jego rzekomego braku kompetencji i właściwych dokumentów. Miał on bowiem nie ukończyć obowiązkowego podstawowego szkolenia dla strażników miejskich, które dotyczy wszystkich pracowników SM, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 17.12.2009 r. (Dz. U. nr 220 poz. 1731 z 2009 r.) z póź. zm. Komisja miała za zadanie sprawdzić, czy został zatrudniony jako szef SM zgodnie z przepisami prawa. 

Bogusław Łuczyk, emerytowany policjant i były zastępca komendanta policji w Łaziskach Górnych został powołany na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w 2015 roku po przeprowadzonym przez Urząd Miasta konkursie. Naborowi towarzyszyły kontrowersje. Lokalne media informowały, że wynik konkursu znany był jeszcze przed jego rozstrzygnięciem.

Kilka dni temu poznaliśmy wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Jak czytamy:

„Pan Bogusław Łuczyk jako emerytowany policjant został zatrudniony na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie z dniem 1 kwietnia 2015 roku w oparciu o przeprowadzony konkurs na to stanowisko. W okresie długoletniej służby w Policji (w różnych komórkach i pionach, w tym na stanowiskach kierowniczych) m.in. złożył egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przed zatrudnieniem Burmistrz Miasta Mikołowa uzyskał pozytywną opinię Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na możliwość objęcia funkcji komendanta Straży Miejskiej Mikołowa przez pana Bogusława Łuczyka. W dniu zatrudnienia […] Bogusław Łuczyk spełniał wymagania zawarte w ustawie o strażach gminnych do pełnienia tego stanowiska”.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zaznaczyli również, że burmistrz zawarł z komendantem SM umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy). Zatrudnienie po raz pierwszy Bogusława Łuczyka na okres nie dłuższy niż rok miało „posłużyć temu, aby w okresie próbnym pracodawca mógł sprawdzić jako nowy komendant wykonuje swoje obowiązki na stanowisku kierowniczym, zarządzając Strażą Miejską”.

Komisja zauważyła jednak, że nie dopełniono obowiązku odbycia szkolenia podstawowego, a kolejna umowa przedłużająca zatrudnienie Łuczyka jako komendanta SM została zawarta z pominięciem tego szkolenia, co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 ustawy o strażach gminnych. W wyniku końcowym kontroli członkowie Komisji stwierdzili, że zatrudnienie Bogusława Łuczyka na stanowisku komendanta SM było prawidłowe, jednak ze względu na odstąpienie od zatrudnienia na czas nieokreślony i zatrudnienie na czas określony, należało skierować komendanta SM do odbycia szkolenia podstawowego.

Moje stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. W celu wyjaśnienia zastrzeżeń  pracodawca zadał w tej sprawie pytanie MSW. W celu uniknięcia ewentualnych kolejnych niedomówień w tej sprawie (mimo różnych opinii i oceń prawnych) skierowano mnie na szkolenie strażników. Ponadto ostatnio Komisja Rady Miejskiej obradowała w tej sprawie i wydano w tej sprawie odpowiednie zalecenia i wnioski – informuje Bogusław Łuczyk, komendant Straży Miejskiej w Mikołowie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również