Wiadomości z Mikołowa

Relacja z konsultacji w sprawie przystąpienia do pracy nad programem ochrony środowiska

  • Dodano: 2021-02-01 06:30, aktualizacja: 2021-01-31 14:01

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, że dnia 17 stycznia 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032".

Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu oraz ankiety na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl

W powyższej sprawie nie wpłynął żaden wniosek lub uwaga, w przeprowadzonej ankiecie oddano jeden głos na "tak".

W świetle powyższego dokument pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032" zostanie przyjęty uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perpektywą na lata 2027-2032"

Za Zarząd

   Mirosław Duży                                                               Grażyna Nazar

Starosta Mikołowski                                                    Członek Zarządu

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również