Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Postaw na rodzinę - MOPS Mikołów zaprasza

  • Dodano: 2018-02-27 13:45

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie pozyskał blisko milion złotych na projekt "Postaw na rodzinę”. Efektem zadania ma być dostęp i poprawa jakości usług społecznych dla osób niepełnosprawnych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, lub zależnych od pomocy innych. Zadanie przewiduje także wsparcie opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi mieszkającymi w Mikołowie.

Z projektu można skorzystać na trzy sposoby. Po pierwsze realizowane będą usługi dziennej opieki środowiskowej: w szczególności wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania, pomoc sąsiedzka. Po drugie zorganizowane będzie wsparcie opiekunów nad osobami niesamodzielnymi, czyli wymiana doświadczeń, zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo psychologiczne, prawne, coaching, seminaria  ze specjalistami, usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze. I po trzecie dowożenie posiłków - to dla osób które korzystają z posiłków w ramach ośrodka wsparcia, a nie mogą samodzielnie go spożyć na miejscu przygotowania. Możliwy będzie też zakup posiłków z dowozem dla osób, które nie korzystają z posiłków w ramach ośrodka wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 32 42 667 lub o zgłoszenie osobiste w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kolejowej 2 pok. 104.

Projekt będzie trwał od 1 kwietnia 2018r. do 31 grudnia 2019r., środki na jego realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.