Wiadomości z Mikołowa

Policjanci podsumowali wyniki pracy minionego roku

  • Dodano: 2018-01-22 08:15, aktualizacja: 2018-01-19 12:12

W miniony czwartek odbyła się narada roczna podsumowująca pracę mikołowskich policjantów w 2017 roku. Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie mł. insp. Rafał Głuch.

W spotkaniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. Roman Rabsztyn. Narada była jednym z licznych spotkań w garnizonie śląskim, których celem jest nie tylko poddanie ocenie codziennej pracy policjantów, ale i omówienie priorytetów oraz najważniejszych zadań na kolejne miesiące.

O godz. 11.00 w auli mikołowskiej jednostki odbyła się narada roczna policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Odprawie przewodniczył szef mikołowskich mundurowych mł. insp. Rafał Głuch. W uroczystości udział wzięli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Roman Rabsztyn, kierownictwo mikołowskiej Policji, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych powiatu mikołowskiego na czele ze Starostą Mikołowskim, Prokurator Rejonowy w Mikołowie oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, pracownicy cywilni jednostki oraz zaproszeni goście. Głównym tematem narady było omówienie wyników pracy mikołowskiej Policji za 2017 rok i określenie priorytetów działania policjantów w 2018 roku.

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie za pomocą prezentacji multimedialnej, przedstawił zebranym wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego oraz logistyki. Wspomniał także o najważniejszych programach i inicjatywach realizowanych przez mikołowską komendę, a także osiągnięciach mikołowskich stróżów prawa. Ponadto wskazał efektywność działania w powiecie mikołowskim Krajowej Mapy Zagrożeń.

W dalszej części narady, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, podziękował zebranym za wkład i współpracę w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego. Podziękował także przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe dla Policji w roku 2017. Pieniądze w dużej mierze zostały wydane na sfinansowanie wynagrodzeń dla policjantów pełniących ponadnormatywne służby patrolowe, utrzymanie etatów dzielnicowych kontraktowych oraz nowe radiowozy, a także remont pomieszczeń komisariatu w Łaziskach Górych.

Następnie głos zabrał Starosta Mikołowski – Henryk Jaroszek, który podkreślił udaną współpracę samorządów i prokuratury z mundurowymi. Takie współdziałanie policji i samorządów znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa w regionie.

Po tych przemówieniach, na zakończenie spotkania, głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Roman Rabsztyn, który także podsumował i ocenił wyniki pracy mikołowskiej jednostki. Ponadto pogratulował i podziękował zarówno policjantom, jak i pracownikom cywilnym mikołowskiej komendy, za trud, jaki włożyli w osiągnięcie wyników w roku ubiegłym.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również