Wiadomości z Mikołowa

Pierwsza w 2018 roku sesja Rady Miejskiej za nami

  • Dodano: 2018-01-29 15:30

Wśród głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia były dekomunizacja ulic, pomoc finansowa dla powiatu czy list intencyjny dla Tauron Wytwarzanie.

W trakcie ubiegłotygodniowej sesji RM, która tradycyjnie odbyła się w Białym Domku po raz pierwszy w roli obsługującej spotkanie radczyni zaprezentowała się dr Anna Wierzbica. Pojawiły się również flagi – polska, europejska, a także śląska. Dla wygody gości zabierających głos podczas panelu dyskusyjnego przygotowano specjalną mównicę.

Tym razem, żadna z obecnych osób nie wniosła interpelacji. Radni bez przeprowadzenia debaty przegłosowali sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej za zeszły rok, a także dokument przedstawiający plany dotyczące wnioskowania o pomoc unijną.

Wśród podjętych uchwał znalazły się poprawki do budżetu miasta na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028, poparli również wniosek o udzielenie pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu w wysokości 18,5 tys. złotych na zakup systemu do pomiaru jakości powietrza, 45 tys. złotych na działanie systemu „Elektroniczny Strażnik”, 79,4 tys. złotych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i 57,1 tys. zł na przekazywanie osób nietrzeźwych z Mikołowa do rudzkiej Izby Wytrzeźwień.

Miasto przekaże również 40 tys. złotych rocznej dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Przyjęto także szczegółowe warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania. Dzięki decyzji radnych miasto uzyskało zgodę na zbycie 13 działek na ul. Poprzecznej. Dla Rety Śmiłowckiej przyjęty miejscowy plan zagospodarowania obszaru przy ul. Reta Śmiłowicka. Miasto zyskało również nazwy dla dwóch nowych ulic: Owsiana dla trasy w pobliżu Stargańca, a patronem ulicy na terenie Bujakowa został zmarły dwa lata temu Stanisław Michalski, mikołowski radny.

Radni wzięli udział w długiej debacie dotyczącej projektu uchwały w sprawie nadania nowych nazw ulicom 27 stycznia i Jana Bluszcza. Jak kilkukrotnie informowaliśmy, magistrat chcąc oszczędzić zamieszania związanego ze zmianą danych adresowych chciał pozostawić obecne nazwy, a zmienić jedynie ich uzasadnienia. Mieszkańcy w przeprowadzonych konsultacjach społecznych przychylili się do tego pomysłu. Na drodze stanęło jednak wydane przez wojewodę dzień przed sesją RM zarządzenie zastępcze.

Zgodnie z jego decyzją ulica 27 Stycznia (której zaproponowane nowe uzasadnienie miało upamiętniać Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau, co ma bezpośredni związek z wojenną historią Mikołowa) będzie nosić nazwę rotmistrza Witolda Pileckiego. Do stanowiska wojewody przychyliła się radna Stanisława Hajduk-Bies, argumentując, że pozostanie obecnej nazwy jest niewłaściwe przez kontekst historyczny wyzwalania miasta z rąk Armii Czerwonej. Zaproponowała przy tym w formie wolnego wniosku, że nazwa mogłaby zmienić się na „Ofiar 27 Stycznia”. Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak radny Eugeniusz Wycisło, dla którego decyzja wojewody była oburzająca. Zaproponował, by decyzję Jarosława Wieczorka zaskarżyć w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Złudzeń, co do szans na wygraną nie pozostawiła jednak radczyni dr Anna Wierzbica, która wprost przekazała, że zaskarżenie zarządzenia wydanego przez wojewodę możliwe jest jedynie w przypadku, gdy brak możliwości wykonania obowiązku, który nakłada na samorządy ustawa z przyczyn niezależnych od jednostki samorządowej, czyli wtedy, gdy gmina sama nie podjęła wcześniej kroków w sprawie zmiany ulicy, gdyż nie miała takiej możliwości. Reguluje to nowelizacja ustawy dekomunizacyjnej obowiązująca od 7 stycznia tego roku. W Mikołowie takie działania zostały podjęte, więc szanse na wygraną w WSA są niewielkie. Radni postanowili zatem pozostawić w mocy decyzję wojewody i przegłosować część uchwały, która dotyczyła ul. Bluszcza.

Przewodniczący Rady Miejskiej, Michał Rupik przekazał radnym informację o przedłożeniu do komisji rewizyjnej wniosku o sprawdzenie, czy obecny komendant Straży Miejskiej Bogusław Łuczyk ma prawo do sprawowania nadanej mu funkcji. Sprawa ma związek z doniesieniami medialnymi dotyczącymi jego rzekomego braku kompetencji i właściwych dokumentów. Komisja ma za zadanie sprawdzić, czy został zatrudniony jako szef SM zgodnie z przepisami prawa. 

Burmistrz Stanisław Piechula przypomniał sołtysom i radnym o wprowadzonej niedawno akcji „Koperty Życia”, szczególnie ważnej dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Zaapelował przy tym o szersze działania promocyjne. Podczas mowy burmistrza padła również rekordowa kwota 30 mln złotych przeznaczona w tym roku na inwestycje w mieście. Stanisław Piechula przekazał także informacje o oddaniu do użytku mieszkańców boiska wielofunkcyjnego w Bujakowie, a także stopniowym wdrażaniu planu termomodernizacyjnego budynków komunalnych. Pojawiła się również zapowiedź stworzenia nowej strony internetowej Mikołowa.

Radnych szczególnie zainteresowała kwestia listu intencyjnego do koncernu Tauron Wytwarzanie dotyczącego możliwości przesyłania do naszego miasta ciepła z elektrowni w Łaziskach Górnych. Dokument ten umożliwia obliczenie wydatków na energię i opłacalności inwestycji.

Na sesji pojawił się mikołowianin, Marek Muszer reprezentujący grupę mieszkańców ul. Miarki, gdzie funkcjonuje całodobowy sklep monopolowy. Lokatorzy uskarżają się na zakłócanie porządku – hałasy, zanieczyszczanie klatek schodowych kamienic, a także brakiem poczucia bezpieczeństwa. Pan Marek przypomniał także w okolicy prowadzonych jest aż osiem podobnych placówek handlowych, co stoi w sprzeczności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Z jego ust padł wniosek o ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. Przewodniczący RM, Michał Rupik skierował do komisji społecznej prośbę o zajęcie się problemem.

Wśród podnoszonych spraw pojawiły się także m.in. nowy herb Mikołowa (przypomniany przez radną Krystynę Świerkot), zaproszenie na Mszę Św. poświęconą pamięci Stanisława Michalskiego i podziękowanie za pomoc przy organizacji 26. Finału WOŚP w Mikołowie, które złożyła radna Katarzyna Siruga podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację finału WOŚP.

Pierwsza w 2018 roku sesja Rady Miejskiej za nami

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również