Wiadomości z Mikołowa

Mikołów zajął drugie miejsce w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Miasto awansowało

 • Dodano: 2022-12-07 12:45

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ogłosiła wyniki Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Mikołów - podobnie jak w poprzedniej edycji - znalazł się wśród liderów.

To drugi raz jak FRDM wraz z Głównym Urzędem Statystycznym bada najważniejsze wskaźniki funkcjonowania miast. W tym rankingu nie ma jury, które subiektywnie ocenia miasta, o wyniku decydują jedynie twarde dane i statystyka. Tym bardziej miło jest mi poinformować, że Mikołów w tym roku zajął II miejsce wśród gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Tym samym poprawiliśmy nasze zeszłoroczne osiągnięcie o jedno miejsce – informuje Stanisław Piechula.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 29 listopada 2022 r. Ranking został przeprowadzony po raz drugi  w województwie śląskim i jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim. W tym roku po raz pierwszy wszystkie Ośrodki Regionalne Fundacji organizują swoje rankingi wojewódzkie. Partnerem merytorycznym Ranking Gmin jest Urząd Statystyczny w Katowicach.

Mikołów wysoko w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

Podobnie, jak w poprzednim roku w ramach Rankingu ocenie poddawane zostały wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu poprzez utworzenie trzech odrębnych kategorii oceny wskaźników.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu – wyjaśniają przedstawiciele Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Rogulskiego.

Ranking Gmin Województwa Śląskiego został objęty patronatem honorowym przez Jakuba Chełstowskiego - Marszałka Województwa Śląskiego oraz Jarosława Wieczorka - Wojewodę Śląskiego.

Mikołów w ogólnym rankingu zajął drugie miejsce, a jak uplasował się w poszczególnych kategoriach wśród gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców?

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021 – 1. miejsce
 • Średnioroczne wydatki majątkowe i inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021 – 4 miejsce
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019–2021 – 15. miejsce
 • Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r. – 15. miejsce
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021 – 9. miejsce
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. – 4. miejsce
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w procentach – 1. miejsce
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r. – 5. miejsce
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r. – 17. miejsce
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r. – 20. miejsce
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r. – 6. miejsce
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r. – 4. miejsce
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r. – 12. miejsce
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r. – 1. miejsce
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r. – 6. miejsce
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r. – 14. miejsce

To niewątpliwy sukces nas wszystkich i dobrej, długoletniej współpracy urzędu miasta, rady miejskiej i przede wszystkim mieszkańców. To także potwierdzenie, że kierunek, w którym prowadzimy zmiany w naszym mieście jest słuszny i bardzo dobrze oceniany na tle innych miast naszego województwa – podkreśla Stanisław Piechula.

Joanna ZegarlickaJoanna Zegarlicka
Źródło: Burmistrz Stanisław Piechula [FB]/OKST im. Waleriana Pańki

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również