Wiadomości z Mikołowa

Mamy miejską aplikację na smartfony!

  • Dodano: 2018-03-20 17:00, aktualizacja: 2018-03-21 08:59

Urząd Miasta postanowił wyjść z interesującą propozycją do wszystkich, którym Mikołów jest bliski. Pojawił się SIP – aplikacja pozwalająca na uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących naszego miasta.

System Informacji Przestrzennej – w skrócie SIP – to nowa aplikacja wprowadzona niedawno przez Urząd Miasta. Dedykowaną na urządzenia mobilne z systemami iOs, Android i Windows apkę stworzono, by w przystępny mieszkańcom i przyjezdnym sposób przekazać niezbędne informacje o mieście. Aplikację można już pobrać w sklepach z aplikacjami właściwymi danemu systemowi, np. w AppStore aplikacja nosi nazwę SIP Mikołów.

Przyjemny dla oka interfejs, rozbudowane ale i orientacyjne menu i prawdziwy, rzetelny bank wiedzy o Mikołowie; plan miasta, adresy, telefony, informacje o zabytkach - to tylko niektóre z atutów – wylicza Tomasz Rogula, rzecznik mikołowskiego magistratu.

Aplikacja podzielono na dwa główne obszary. Pierwszy z nich to Przyjazne Miasto, skierowany do osób aktywnie spędzających czas. Możemy tu znaleźć m.in. informacje o trasach rowerowych, terenach na rodzinne spacery, a także traktach przystosowanych do joggingu. Aplikacja pozwala nam na zmierzenie liczby pokonanych kilometrów w trakcie aktywności fizycznej.

Użytkownicy aplikacji prócz zaznaczonych wcześniej miejsc i tras, będą mogli również zaproponować i zapisać swoje sportowe przebieżki, wymieniając się tym samym pomysłami z pozostałymi mieszkańcami. Aplikacja jest zintegrowana z miejskim kalendarzem wydarzeń,  na bieżąco aktualizowanym w zakładce nadchodzących wydarzeń – tłumaczy Tomasz Rogula.

Korzystający z SIP mają również możliwość wprowadzenia numeru kontaktowego ICE (In case of emergency). Taka funkcja przydaje się w razie wypadku lub zagrożenia. Wskazana wcześniej osoba otrzyma informację alarmową wraz z naszą lokalizacją.

Drugi z modułów ma służyć szczególnie mieszkańcom troszczącym się o wizerunek i estetykę przestrzeni publicznej Mikołowa

Dajemy możliwość wygodnego zgłaszania problemów, usterek i uwag dotyczących przestrzeni publicznej. Będzie można to zrobić  z telefonu w dowolnym miejscu i czasie, na przykład na spacerze. Przestrzeń publiczna należy do nas wszystkich, a dla nas bardzo istotny jest głos mieszkańca, stąd nowa możliwość kontaktu - przekonuje Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.

Wprowadzona w interfejs aplikacji zakładka „Zgłoszenia Publiczne” pozwala na niemal natychmiastowe przekazanie informacji o istniejącym problemie miejskim urzędnikom o zaistniałym problemie. Można wybrać jedną spośród ośmiu kategorii, przyporządkowując swoje zgłoszenie:

  • bariery dla niepełnosprawnych
  • dewastacja zieleni
  • dzikie wysypiska
  • uszkodzenia oznakowania
  • zagrożenia
  • uszkodzenie obiektów małej architektury
  • uszkodzenie nawierzchni dróg lub chodników
  • uwagi do przestrzeni publicznej

Przy zgłaszaniu nieprawidłowości trzeba podać  możliwie dokładny adres bądź wykorzystać wbudowany w aplikację lokalizator, gdy znajdujemy się w miejscu, które zgłaszamy. Wiadomość powinna zawierać krótki opis i opcjonalnie nasz numer telefonu wraz z adresem e-mail (choć zgłoszenia można wysyłać również anonimowo). Warto też dodać zdjęcie, które przedstawi problem obrazowo.

Wszystkie przypadki będziemy sprawdzać pod kątem merytorycznym, a następnie rozsyłać do odpowiednich komórek urzędu w celu podjęcia dalszych działań. Mieszkańcy którzy zostawią swój  adres e-mail zostaną powiadomieni o przyjęciu zgłoszenia, lub powodzie jego odrzucenia - przekonuje Agnieszka Siudzińska z Biura Rozwoju Systemów Informatycznych.

Przyjęte zgłoszenia zostaną naniesione na interaktywną mapę miasta i oznaczone odpowiednimi statusami według postępu prac nad rozwiązaniem problemu (przyjęty, w toku, zrealizowany). Zalogowani użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzania na bieżąco wszystkich zgłoszeń.

Część zgłoszeń, które można będzie zrealizować niezwłocznie przekażemy specjalnej Grupie Interwencyjnej Zakładu Usług Komunalnych – zapewnia burmistrz Piechula.

Oferowane w aplikacji rozwiązania zostaną wprowadzone do GIS.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również