Wiadomości z Mikołowa

Koniec z reklamozą! Jest uchwała krajobrazowa. Mikołów reguluje zasady umieszczania reklam

 • Dodano: 2021-03-16 10:00

Zaklejenie miejsc publicznych różnego rodzaju reklamami doczekało się już osobnego pojęcia – tzw. reklamoza. Reklamodawcy w ten sposób osiągają skutek odwrotny do zamierzonego, gdyż kilkanaście tablic, często w pstrokatych kolorach na elewacji budynku rozpraszają uwagę potencjalnego odbiorcy. W ten sposób tworzy się chaos reklamowy.

Denerwujące są również reklamy umieszczane gęsto przy drogach w formie banerów, tablic czy plansz mobilnych. Niepotrzebne odciągają bowiem uwagę kierowców, co stwarza zagrożenie na drogach.

W trakcie ostatniej sesji Rada Miejska Mikołowa przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową, czyli prawo dotyczące ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zapisy uchwały oficjalnie weszły w życie.

Mikołów jest czwartą gminą wśród śląskich miast, która przyjęła taką uchwałę.

Nowe prawo ma pozwolić na wyegzekwowanie przepisów wobec nośników, które zamontowano nielegalnie.

Uchwała przewiduje podział Mikołowa na obszary, w których obowiązywać będą określone zasady dotyczące sposobu sytuowania reklam i ich rodzaju. Stare miasto, śródmieście, obszary produkcyjno- usługowe, tereny poza obwodnicą miasta, a także obszary położone w sąsiedztwie głównych dróg i skrzyżowań. Każda z nich posiada odmienne regulacje.

Głównym i najmocniej chronionym terenem będzie centrum Mikołowa, w tym rejon Starego Miasta – zawierający obszary wpisane do rejestru zabytków, czyli historyczny układ urbanistyczny , w tym zabudowę Starego Miasta, Park Planty, a także budynki w sąsiedztwie.

Granice obszaru przebiegają przez:

 • skrzyżowanie ulic Konstantego Prusa i św. Wojciecha,
 • wzdłuż ul. św. Wojciecha (w tym teren kościoła pw. Matki Boskiej Śnieżnej),
 • wzdłuż ul. św. Wojciecha aż do skrzyżowania z ul. Krakowską
 • wzdłuż ul. Krakowskiej,
 • omijają Plac 750-lecia wraz z budynkiem nr 4 przy ul. Górniczej,
 • wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja,
 • od południa obejmując cmentarz żydowski,
 • wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja,
 • od zachodu wzdłuż zachodniej granicy parku Duże Planty i Małe Planty,
 • wzdłuż ul. Szafranka łączącej ul. Karola Miarki z ulicą Konstantego Prusa,
 • po granicy terenu obejmującego budynek plebanii i sam kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Jana, a także obszar cmentarza ewangelickiego,
 • od północy wzdłuż granicy cmentarza aż do ulicy Krawczyka,
 • wzdłuż ul. Krawczyka aż do ronda.

Rada Miejska Mikołowa przyjęła uchwałę krajobrazową. To koniec tzw. reklamozy w mieście

Odsłonięcie przestrzeni publicznej i uporządkowanie miejskiego krajobrazu jest punktem wyjścia nowego prawa miejscowego.

Jak czytamy w treści nowego prawa celem uchwały reklamowej jest dążenie do zachowania i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze miasta poprzez opracowanie zasad prawa miejscowego, a także ochrona krajobrazu kulturowego miasta Mikołowa i poprawa jego wizerunku estetycznego poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni miasta Mikołowa.

Mowa o zahamowaniu niekontrolowanej ekspansji reklamy zewnętrznej w krajobrazie miejskim, również wzmocnieniu poczucia tożsamości i przynależności użytkowników przestrzeni publicznych miasta Mikołowa i dążeniu do ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców.

Co daje uchwała krajobrazowa? Między innymi to, że niedopuszczalne będzie np. sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna, drzwi lub charakterystyczne detale architektoniczne budynku.

Co istotne, Mikołów nie walczy z reklamą jako taką ani nie kwestionuje sensu jej istnienia. Nie mamy też najmniejszych intencji utrudniania prowadzenia działalności przedsiębiorcom i osobom świadczącym usługi w naszym mieście. Jednak wyznaczenie standardów ilości i jakości nośników reklamowych obecnych w miejskiej przestrzeni jest konieczne, aby tę przestrzeń uporządkować – przekonuje Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa.

Komentarze (4)    dodaj »

 • TK

  I bardzo słusznie, skończyć z oszpecaniem!

 • jorg

  Przy[...]asy aptekarza i tyle w temacie

 • As

  Wiecej pajacowania w Mikołowie być nie może

 • Kuba Batanachama

  Mikołowski,, porządek"oznaczał będzie,, odpalisz-zareklamujesz". Idea może i słuszna ale pazerność władz nie zna granic...

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również