Wiadomości z Mikołowa

Innowacji nie odkładaj na później

  • Dodano: 2017-01-04 07:45, aktualizacja: 2017-01-02 13:32

Firmy mogą otrzymać dofinansowanie sięgające 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wnioski można składać do końca lutego 2017 r. Do rozdysponowania jest ponad 194 mln złotych.

„W porównaniu z wynikami w latach ubiegłych, liczba projektów składanych do ŚCP na innowacje, sukcesywnie rośnie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pierwszy konkurs w perspektywie 2007-2013 zakończyliśmy z wynikiem 281 wniosków, tymczasem w perspektywie 2014-2020 trafiło do nas ponad 600 projektów, z czego 209 wybraliśmy do realizacji” – wyjaśnia Bartosz Rozpondek, p.o. dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie będzie przyznane projektom wprowadzającym innowacje technologiczne (produktowe i procesowe), np. nowe lub udoskonalone produkty i metody produkcji. Innowacje nietechnologiczne, czyli marketingowe i organizacyjne, mogą jedynie wspomagać usprawnienia technologiczne. Za nowatorski może zostać uznany produkt lub proces, który jest stosowany co najmniej w skali regionu i nie dłużej niż trzy lata. Wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku aplikacyjnego opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać fundusze m.in. na: koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współfinansowane są również koszty promocji projektu, np. publikacje w mediach, reklamy czy wynajęcie powierzchni wystawienniczej od organizatora imprezy targowej. Wydatki na promocję mogą sięgać 10 proc. wartości wszystkich kosztów kwalifikowanych. Do wsparcia nie będą natomiast kwalifikowały się projekty przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą przedsiębiorcy mogą się starać, sięga 100 tys. zł, maksymalna — 2 mln zł, natomiast maksymalna wartość projektu to 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania sięga do 50 proc. (dla pomocy de minimis).

Ubiegający się o fundusze, muszą wnieść wkład finansowy wolny od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozostałego wkładu własnego można skorzystać ze wsparcia finansowego. Od chwili podpisania umowy o dofinansowanie pozostają dwa lata na zrealizowanie projektu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu na wniosek złożony przez przedsiębiorcę.

Zainteresowani mogą uczestniczyć w warsztatach dotyczących obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego, poprzez który składane są wnioski o dofinansowanie w konkursach (11 i 18.01.2017 w siedzibie ŚCP).

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dostępne są na stronie www.scp-slask.pl oraz www.rpo.slaskie.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również