Wiadomości z Mikołowa

Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych

 • Dodano: 2019-01-09 11:15

Urząd Miasta Mikołów uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r., poz. 1716 ze zmianami) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Oznacza to, że użytkownicy wieczyści:

 • gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
 • właściciele lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych posiadający status odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • osoby prawne posiadające tego typu nieruchomości stają się z mocy prawa właścicielami tych nieruchomości.

Z tytułu przekształcenia właściciel ponosi opłatę przez okres 20 lat.

Opłata za dany rok jest równa wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Jeżeli w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty należnej w 2019 r., płatnej do 29 lutego 2020 r.

Opłatę można wnieść również jednorazowo. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałej do upływu okresu płatności.

Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, nieruchomości będących własnością Gminy Mikołów, stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Burmistrza:

 • z urzędu – w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia
 • na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku
 • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej – w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku

Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Komentarze (1)    dodaj »

 • kalasanta

  Jaka będzie bonifikata przy jednorazowym uregulowaniu wpłaty za przekształcenie gruntu. O tym burmistrz nic nie mówi. Miejmy nadzieję że minimum 60 % - jak w większości miast.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również