Wiadomości z Mikołowa

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości

  • Dodano: 2008-07-21 14:01, aktualizacja: 2009-01-13 14:03

Komisja Europejska ogłosiła konkurs "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości".


Konkurs promuje nowatorskie projekty wsparcia przedsiębiorstw i przedsiębiorczości przede wszystkim na poziomie lokalnym i regionalnym. Ma on na celu promowanie projektów na rzecz propagowania prywatnej inicjatywy i ducha przedsiębiorczości, rozpowszechnienie przykładów nowatorskiej polityki i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat roli przedsiębiorczości.


Zasięg geograficzny konkursu obejmuje 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Turcję.


W bieżącej edycji nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:

  • promocja przedsiębiorczości
  • ograniczanie biurokracji
  • rozwój przedsiębiorstw
  • inwestycje w kompetencje
  • przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne


Do tegorocznej edycji Konkursu mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje przedsiębiorców oraz inne podmioty, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały z powodzeniem projekt promocji przedsiębiorczości w partnerstwie publiczno-prywatnym. W pierwszych dwóch kategoriach mogą brać udział także organizacje na szczeblu krajowym.


Europejskie Jury konkursu przyzna również nagrodę główną za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości.


Eliminacje inicjatyw zgłoszonych do nagrody za przedsiębiorczość odbędą się w dwóch etapach: pierwszy stopień stanowią eliminacje krajowe, bez których nie można być zakwalifikowanym do udziału w konkursie europejskim.


Pretendenci do nagrody zobowiązani są do przesłania zgłoszeń konkursowych w formie jednolitego formularza do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do dnia 15 września 2008r. Zespół oceniający dokona wyboru najlepszych z nadesłanych projektów, które następnie zostaną przesłane do działającego przy Ministrze Gospodarki Centralnego Punktu Kontaktowego (CPK), który zarekomenduje dwa wnioski do europejskiej fazy konkursu.


Więcej informacji o konkursie (również w języku polskim) można znaleźć na stronie internetowej Konkursu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej. 


Można je również uzyskać w funkcjonującym w Ministerstwie Gospodarki CPK - tel. 0-22 693-51-46 (Pan Tomasz Gorzeński, Radca Ministra w Departamencie Instrumentów Wsparcia) lub 0-22 693-53-53 (Pani Ewa Swędrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu) oraz w Wydziale Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tel. 0-32 207-85-79.


Więcej informacji  http://ec.europa.eu


Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również