Wiadomości z Mikołowa

Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców

  • Dodano: 2015-03-19 08:45, aktualizacja: 2015-03-19 09:16
Od 40 tys. zł do nawet 400 tys. zł dofinansowania może otrzymać z ZUS przedsiębiorca, który przystąpi do programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Program adresowany jest do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 
 
Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.
 
 
ZUS finansuje projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności m.in. realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp, a  także dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń i wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 
 
Dofinansowaniu podlegają także projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa, w tym zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów), urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.) i inne.
 
 
W programie przewidziano również wsparcie dla powyższych działań łącznie, czyli obejmujących projekty doradczo inwestycyjne. 
 
 
Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. 
 
 
Co zrobić by otrzymać dofinansowanie z ZUS? 
Przedsiębiorcy zainteresowani przyznaniem dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (etap I) – dostępny na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/prewencja. Kolejny krok to ocena wniosku (etap II) przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS). Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa (etap III) na realizację projektu. Przekazanie środków (etap IV) następuje po podpisaniu umowy w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania
umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu (etap V) przez eksperta z dziedziny, której dotyczyła realizacja projektu. 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy.
 
WNIOSKI NALEŻY PRZESYŁAĆ:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
 
 
O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać? 
Jak wypełnić wniosek, na jakie działania można uzyskać dofinansowanie, a także jakie firmy mogą się o nie ubiegać, te wszystkie informacje znajdują się w wyjaśnieniach do wniosku, które dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl/prewencja.
 
 
 
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również