Wiadomości z Mikołowa

Czy wiesz jak zachować się na miejscu zdarzenia drogowego?

  • Dodano: 2020-05-28 08:15, aktualizacja: 2020-05-28 08:27

Konsekwencjami w postaci uszkodzenia samochodu oraz mandatu i punktów karnych zakończyła się wczoraj poranna kolizja, do której doszło w Mikołowie na DK 81. Kierujący oplem astra, w wyniku nieprawidłowego manewru zmiany pasa ruchu, doprowadził do zderzenia z poruszającym się citroenem berlingo. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

Do kolizji doszło około godziny 07:45 na ulicy Cieszyńskiej na pasie w kierunku Katowic. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Żadna z osób nie doznała obrażeń.

Czy wiesz jak zachować się w miejscu zdarzenia drogowego? Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, często posługujemy się dwoma pojęciami: wypadek drogowy i kolizja drogowa. Dla laika, te dwa pojęcia w zasadzie niczym się nie różnią, a jednak. Różnica w postępowaniu na miejscu wypadku i kolizji drogowej jest zasadniczo różna. Czym różnią się te pojęcia? Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, a kiedy z kolizją.

Co robić?

WYPADEK DROGOWY

Jest (są) zabity (ci) lub ranny (i)
KOLIZJA DROGOWA

Nie ma zabitych lub rannych
Zabezpiecz miejsce zdarzenia Zabezpiecz miejsce zdarzenia
Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich Usuń pojazd (y) z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.
Oceń liczbę rannych i ich obrażenia;
oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym
 
Wezwij służby ratownicze i Policję Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwij Policję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.
Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym  
Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji  
Zabezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem; nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku  
Spisz dane personalne świadków wypadku  
Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC. Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.
 

Jeśli na miejscu nie było Policji to sprawca może sporządź oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą do dochodzenia roszczeń z polisy OC przez poszkodowanego. Można użyć gotowego formularza lub sporządź je samemu. W takim przypadku pamiętać należy, że w oświadczeniu należy zamieścić:

  •  dane osób uczestniczących w zdarzeniu,
  • dane pojazdów,
  •  nazwę ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania,
  •  szczegółowy opis przebiegu zdarzenia,
  •  opis uszkodzeń pojazdów,
  • szkic sytuacyjny,
O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów. O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.